Izdaja strokovnih mnenj

Izdaja strokovnih mnenj

IPR za svoje naročnike izdeluje strokovna mnenja na naslednjih področjih:
  • Računovodenje in računovodsko (s)poročanje
  • Ocenjevanje vrednosti podjetij in različnih sredstev
  • Finančni položaj podjetij ter finančna sanacija podjetij
  • Davki (v okviru davčne sekcije pri IPR)
  • Izdelavo mnenj zaračunavamo v skladu s sklenjeno pogodbo med IPR in naročnikom.


Delovanje davčne sekcije znotraj Instituta za poslovodno računovodstvo pri VŠR Ljubljana (IPR)
Znotraj davčne sekcije IPR se bomo usmerili predvsem na te oblike sodelovanja:
Organizacija tematskih davčnih srečanj
  • Davčna seminarska dejavnost
  • Izdelava davčnih ekspertiz in obsežnejših davčnih mnenj


Namen davčne sekcije znotraj IPR je pritegnitev čim širšega kroga podjetij ter seveda članov IPR k aktivni diskusiji na vseh davčnih področjih. Izmenjava informacij in izkušenj je pri davkih nepogrešljiva. V ta namen bomo tudi organizirali (predvidoma najmanj enkrat mesečno) posebne tematske dopoldneve (srečanja v obsegu približno 3 šolskih ur), kjer bomo obravnavali aktualno problematiko. Srečanje bo vedno vodil moderator, ki bo predstavil problematiko dneva. Seveda ste vsi bralci revije Poslovodno računovodstvo in ostala javnost vabljeni k podajanju tem, ki vas pestijo. Tovrstna srečanja bomo vodili sodelavci IPR, po potrebi pa bomo v svoje vrste povabili tudi goste.
Seveda bomo še naprej organizirali seminarje z davčne vsebino. Posebej se nam zdi pomembno podajanje temeljnih davčnih znanj, ki pripomorejo k boljšemu delovanju računovodske funkcije v podjetju.

Na podlagi naročila strank bomo v okviru Inštituta sestavljali davčne ekspertize in obsežnejša davčna mnenja. IPR ponuja ekspertize tudi na vseh računovodskih področjih. Praksa kaže, da gospodarske družbe potrebujejo ne le tekoča davčna svetovanja, temveč tudi obsežnejša davčna mnenja in ekspertize, ki se navezujejo na strateške odločitve podjetij. S sodelavci IPR pokrivamo vsa davčna področja in zato menimo, da lahko naročnikom ponudimo koristno storitev.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco