Sodila - uporaba pravil stroškovnega računovodstva

DELAVNICA - Uporaba pravil stroškovnega računovodstva pri ločenem evidentiranju in različnih dejavnosti
Izvedba:
- Ljubljana   11. januar  (od 9.00 do 12.30 ure)
- Ptuj             18. januar   (od 9.00 do 12.30 ure)

Se vsako leto znova sprašujete, ali so vaše računovodske evidence ustrezno vzpostavljena za ločeno evidentiranje različnih dejavnosti?
Ali uporabljate ustrezne ključe oz. sodila?

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) velja že od leta 2007. Novi tekst v letu 2011 (Ur. l. RS št. 33 z dne 3.5.2011)
Predlog zakona upošteva načelo preglednosti in celovitosti ureditve področja glede obveznosti podjetij, ki jih določa Direktiva 2006/111/ES.

Bistvo tega predpisa je:

1. Zagotovilo, da organi oblasti ne dodeljujejo pomoči, ki bi bile nezdružljive s skupnim trgom Evropske unije,
2. Da preprečuje navzkrižno subvencioniranje različnih dejavnosti

Na delavnici bomo predstaviti, kako si vzpostaviti ustrezne evidence in kakšna sodila si določiti za razdelitev nekih splošnih stroškov, v skladu s tem predpisom ali tudi kakšno drugo vsebino.

OKVIRNI PROGRAM DELAVNICE:

Poglavitne rešitve zakona:
  • opredelitev pojmov, kakor so uporabljeni v Direktivi 2006/111/ES, in dodatnih pojmov, kakor jih zahteva Računsko sodišče RS, 
  • zagotovitev pravne podlage za ustrezno evidentiranje prejetih javnih sredstev v podjetjih

Pravila ločenega evidentiranja:

  • Pravila ureditve ločenega evidentiranja prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov za različne dejavnosti, in sicer dejavnosti splošnega pomena in drugih dejavnosti, so določena v notranjih aktih zavezanca (pravilnik o računovodstvu in drugi notranji predpisi)

  • Kako ravnati?
  1. ustrezno organiziranje računovodstva
  2. oblikovati poslovnoizidne enote na katerih spremljamo različne dejavnosti
  3. neposredne postavke razporejamo na posamezne dejavnosti po načelu pripadnosti
  4. splošne postavke razporejamo na posamezne poslovnoizidne enote na podlagi oblikovanih sodil za delitev postavk splošne narave po posameznih dejavnostih

  • Prikaz praktičnega primera izračuna sodil in uporaba le tega pri razporejanju stroškov

Na delavnici se uporabljajo prosojnice, primeri se prikazujejo na tabli s pomočjo računalnika. Cilj delavnice je, da udeleženci pri svojem delu znajo uporabiti izbrana sodila in tako skupne stroške pravilno razdeliti na ustrezne dejavnosti.

Delavnico bosta izvedla:


Branko Mayr
    doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Darinka Meško, mag.   preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna preiskovalka, zaposlena v družbi ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Prijava in informacije o delavnici

Datum izvajanja:
11. januar 2018 (Ljubljana)
18  januar 2018 (Ptuj)
od 9:00 do 12:30 ure

Lokacija:
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)
Ptuj, Osojnikova 3 (II. nadstropje prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
146,40 EUR z ddv-jem (120,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na delavnici
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

Popusti:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust.
- za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo:
Strošek delavnice  se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvedbo (prosim da pri sklicu navedete 00 11-1-2018; ter pri namenu - sodila)
Račun prejmete po izvedeni delavnici.

Na delavnico  se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki: 
 prijava@ipr.vsr.si
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca posveta:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Delavnica sodila   11.1.2018 oziroma   18.1.2018

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco