Program 2. konference o analizi poslovanja

Program

Torek, 21. april 2015

08.30 – 09.00   Registracija udeležencev

09.00­ – 09.05  Otvoritev posvetovanja

Doc. dr. Živko Bergant, Visoka šola za računovodstvo

9.05 – 9.45 Uvodno predavanje:
 • Profesionalni profil in vloga analitika, Prof. dr. Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta Ljubljana
09.45­ – 11.15  1. del  usmerjevalec predstavitve in razprave: dr. Živko Bergant
 • Sodila in informacije za naložbenje v vrednostne papirje, Doc. dr. Branko Mayr, Visoka šola za računovodstvo 
 • ABC metoda razporejanja stroškov na praktičnih primerih, Mag. Nataša Pustotnik, Palma in drugi d.n.o., poslovno svetovanje 

 
11.15 – 11.30   Odmor
 
11.30 – 13.00  2. del - usmerjevalec predstavitve in razprave: Tomaž Glažar
 • Analiza poslovne odličnosti, Mag. Vladimir Bukvič, Termit d.d.
 • Kazalniki kot temeljno orodje analize poslovanja (celovit pristop), Doc. dr. Živko Bergant, Visoka šola za računovodstvo
 
13.00 – 13.30   Odmor s prigrizkom
 
13.30 – 15.00   3. del,  usmerjevalec predstavitve in razprave: dr. Branko Mayr
 • Analiziranje tržne in netržne dejavnosti v zdravstvenem domu, Tomaž Glažar, univ. dipl. ekon., v,d Generalnega direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko
 • Analiza davčnih obremenitev različnih izplačil pogodbenim sodelavcem družbe, Mag. Dejan Petkovič, Inštitut za poslovodno računovodstvo

15.00   Zaključek konference

Datum izvedbe 


Torek, 21. april 2015

LOKACIJA: Sedež IPR, Stegne 21c, Ljubljana
TRAJANJE: od 9:00 – 15:00

Kotizacija in popusti

KOTIZACIJA : 160 €+ DDV
Kotizacija vključuje izvedbo programa, strokovno gradivo, osvežilne napitke in prigrizek med odmorom.

Popusti:
 • za člane Inštituta za poslovodno računovodstvo 30% popusta
 • za študente Visoke šole za računovodstvo 30% popusta
 • Člani Zbornice računovodskih servisov 10% popusta
 • Imetniki kartice Mozaik Podjetnih (OZS) 10% popusta
 • za člane zavod Z.I.D. 20% popusta
 • za vsako naslednjo prijavo iz istega podjetja upoštevamo 10% popust
Popusti se ne seštevajo. 

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti. Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco