PRIPRAVA NA VPRAŠANJA PRI IZPITU ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Predavanja so usmerjena na vprašanja, ki jih odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine preverja na izpitu.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

VSEBINA SO ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ:
• poslovodnega računovodstva
• stroškovnega računovodstva
• računovodenja
• razumevanja in sestavljanja računovodskih izkazov
• vrednotenja gospodarskih kategorij
• razumevanja sredstev
• razumevanja obveznosti do virov sredstev
• zunajbilančnega razvidovanja
• obravnavanja prihodkov in odhodkov
• računovodskega predračunavanja, nadziranja in proučevanja
• revidiranja računovodskih izkazov
• davka na dohodke fizičnih oseb
• obdavčitve pravnih oseb
• davka na dodano vrednost (DDV).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
DELAVNICO BODO IZVEDLI STROKOVNJAKI S TEGA PODROČJA:
Mag. Nada Čefarinje končala Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala. Po končanem študiju se je zaposlila v tedanji Republiški upravi za javne prihodke. Za eno leto se je preselila tudi na Dunaj, kjer je opravila podiplomski študij. Na davčnem področju je začela svojo karierno pot kot davčna inšpektorica, na področju DDV pa dela že od leta 1999, torej, od same uvedbe tega davka v Sloveniji, ko je bila članica projektne ekipe, ki je uvajala DDV v Sloveniji. Danes je zaposlena v Finančni upravi Republike Slovenije, Generalnem finančnem uradu kot vodja Sektorja za DDV in drugo obdavčitev.

Dr. Živko Bergant
je bil nosilec dveh certifikatov Slovenskega inštituta za revizijo: pooblaščeni revizor in preizkušeni poslovni finančnik. Pridobil je tudi naziva certificirani poslovodni računovodja in certificirani preiskovalec prevar. Deluje kot veščak Zveze ekonomistov Slovenije, registrirani raziskovalec pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Je član komisije Zveze ekonomistov Slovenije za pridobitev naziva veščak, član izpitne komisije za opravljanje strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije pri Ministrstvu za pravosodje ter predsednik nadzornega odbora Zveze ekonomistov Slovenije. Bil je presojevalec poslovne odličnosti in član odbora razsodnikov za nagrado Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in različnih nadzornih svetov v slovenskih podjetjih.

Dr. Branko Mayr doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Mag. Darinka Kamenšek
pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Mag. Nataša Pustotnik
je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja, podjetniška svetovalka in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance. Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki začetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti.

Mag. Dejan Petkovič
je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 22 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ČASOVNI OKVIR IZVEDBE DELAVNIC OMOGOČA UDELEŽENCEM, DA GRADIVO PREGLEDAJO VNAPREJ, SE USTREZNO PRIPRAVIJO IN DOBIJO KONKRETNA POJASNILA NA MOREBITNA VPRAŠANJA.

Več o nazivu certificirani računovodja in informacije o opravljanju izpita, dobite na povezavi: http://www.oprps.org/odbor. Izpit bo organiziran xxxxxxxxx, rok za prijavo je xxxxxxx.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prijava in ostali podatki

Datum izvajanja:


Lokacija:
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:

__________ 
Kotizacija zajema:
• Pomembnejše članke, povezane z vsebino delavnice (udeležencem posredovano po elektronski pošti vnaprej)
• Prosojnice za spremljanje predavanj.
• Napitke med odmori
• Prigrizek v glavnem odmoru

Udeleženci lahko vnaprej prejmejo po znižani ceni (5,00 EUR za knjigo) tudi knjige dr. Ž. Berganta, in sicer:
• Osnove analize poslovanja
• Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost
• Priročnik za analiziranje poslovanja z vajami in rešitvami
• Analiza poslovanja od teorije do prakse
• Organiziranje računovodstva
• Dodana vrednost iz novega zornega kota

PLAČILO:
Strošek delavnice se plača na IPR, Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvebo (prosim da pri sklicu navedete 00 15-22-25-10-2018; ter pri nemenu - priprave)
Račun prejmete po izvedeni delavnici.

PRIJAVA:             prijava@ipr.vsr.si
Na delavnico se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca seminarja:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
  član IPR in študentje VŠR 10%
  (popusti se ne seštevajo)
- Delavnica: - priprave 
- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Za več informacij prosim pokličite:

  • 02 229 8082      
  • 041 413 056

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco