Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti

24. oktober 2018 v Ljubljani ter 26. oktober 2018 v Mariboru
v času od 9.00 - 12.15 ure
Podali vam bomo vse potrebne informacije, da boste lažje sprejeli ustrezne usmeritve, ki so sestavni del pravilnika o računovodstvu.

Posebaj bomo predstavili metode določanja revizorjeve pomembnosti, ki jo lahko uporabite tudi pri določitvi vaše pomembnosti in sestavi letnega poorčila.


Komu je seminar namenjen!

Vsem odgovornim v podjetju, kateri se zavedajo pomembnosti tako organiziranosti gospodarske družbe kot ugotavljanja tveganj na posameznih področjih ( poslovni proces, računovodsko poročanje, lastništva, povezane osebe,...).

Sprememba slovenskih računovodskih standardov

Glede na to, da so se v letu 2016 spremenili slovenski računovodski standardi in je treba posodobiti trenutni pravilnik o računovodstvu je to dobra priložnost, da ob tem dodate še poglavje o pomembnosti, ki jo boste upoštevali pri računovodenju in razkrivanju informacij.

Okvirni program seminarja:

1. Predstavitev pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi SRS 2016:
  •  Predstavitev posameznih poglavij osnutka pravilnika z vsebinsko pojasnitvijo pomena določenih poglavij

2. Predstavitev metod določanja pomembnosti
  •  Predpostavke za določanje pomembnosti
  •  Ocena dejavnikov, ki utegnejo vplivati na opredelitev primernega primerjalnega merila

3. Postopki ugotavljanja tveganj na posameznih področjih, kot osnova za določitev pomembnosti
  • Tveganja v povezavi s poslovnim procesom
  • Tveganja v povezavi z računovodskim poročanje
  • Tveganja povezana z lastništvom
  • Tveganja povezana s povezanimi osebami
  • Tveganje zunanjih dejavnikov (panožni vidik, zakonodaja, itd.)
  • Tveganje notranjih dejavnikov (informacijski sistem in IT okolje, notranje kontrole v podjetju, itd.

Seminar bosta izvedli:

Mag. Darinka Kamenšek pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Darinka Meško, mag. je preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, certificarna poslovodna preiskovalka, zaposlena v družbi ABC revizija d.o.o. ter predavateljiva na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

PRIJAVA IN INFORMACIJE O SEMINARJU

Datum izvajanja:
24. oktober 2018 (Ljubljana)
26. oktober 2018 (Maribor)

od 9.00 do 12.15 ure

Lokacija:
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)
Maribor, Partizanska c. 26 (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
134,20 EUR z ddv-jem (110,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na seminarju
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

POPUSTI:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO:
Strošek seminarja se plača na IBAN VŠR-ja  SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA  INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvebo (prosim da pri sklicu navedete 00 23-26-10-2018; ter pri nemenu - pravilnik)
Račun prejmete po izvedenem seminarju.


PRIJAVA:                 prijava@ipr.vsr.si
Na seminar se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca seminarja:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Seminar - pravilnik 24.10.2018 oziroma 26.10.2018

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:


Kontakti:
059 090 960
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco