Pravilnik o računovodstvu in določanje pomembnosti

27. november 2017 na Ptuju ter 4. december v Ljubljani
v času od 9.00 - 12.15 ure
Podali vam bomo vse potrebne informacije, da boste lažje sprejeli ustrezne usmeritve, ki so sestavni del pravilnika o računovodstvu.

Posebaj bomo predstavili metode določanja revizorjeve pomembnosti, ki jo lahko uporabite tudi pri določitvi vaše pomembnosti in sestavi letnega poorčila.

Seminar bosta izvedli strokovnjakinji s poročja računovodstva                                                                                                                            mag. Darinka Kamenšek in Darinka Meško, mag.

Komu je seminar namenjen!

Vsem odgovornim v podjetju, kateri se zavedajo pomembnosti tako organiziranosti gospodarske družbe kot ugotavljanja tveganj na posameznih področjih ( poslovni proces, računovodsko poročanje, lastništva, povezane osebe,...).

Sprememba slovenskih računovodskih standardov

Glede na to, da so se v letu 2016 spremenili slovenski računovodski standardi in je treba posodobiti trenutni pravilnik o računovodstvu je to dobra priložnost, da ob tem dodate še poglavje o pomembnosti, ki jo boste upoštevali pri računovodenju in razkrivanju informacij.

Okvirni program seminarja:

1. Predstavitev pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi SRS 2016:
  •  Predstavitev posameznih poglavij osnutka pravilnika z vsebinsko pojasnitvijo pomena določenih poglavij

2. Predstavitev metod določanja pomembnosti
  •  Predpostavke za določanje pomembnosti
  •  Ocena dejavnikov, ki utegnejo vplivati na opredelitev primernega primerjalnega merila

3. Postopki ugotavljanja tveganj na posameznih področjih, kot osnova za določitev pomembnosti
  • Tveganja v povezavi s poslovnim procesom
  • Tveganja v povezavi z računovodskim poročanje
  • Tveganja povezana z lastništvom
  • Tveganja povezana s povezanimi osebami
  • Tveganje zunanjih dejavnikov (panožni vidik, zakonodaja, itd.)
  • Tveganje notranjih dejavnikov (informacijski sistem in IT okolje, notranje kontrole v podjetju, itd.

Seminar bosta izvedli:

Mag. Darinka Kamenšek pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Darinka Meško, mag. je preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka, certificarna poslovodna preiskovalka, zaposlena v družbi ABC revizija d.o.o. ter predavateljiva na Visoki šoli za računovodstvo.

PRIJAVA IN INFORMACIJE O SEMINARJU

Datum izvajanja:
27. november 2017 (Ptuj)
  4. december 2017 (Ljubljana)

od 9:00 do 12:15 ure

Lokacija:
Ptuj, Osojnikova 3 (II. nadstropje prostori VŠR/IPR)
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
134,20 EUR z ddv-jem (110,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na seminarju
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

POPUSTI:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust.
- za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO:
Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA  INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvebo (prosim da pri sklicu navedete 00 27-11-2017; ter pri nemenu - pravilnik)
Račun prejmete po izvedenem seminarju.


PRIJAVA:                 prijava@ipr.vsr.si
Na seminar se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca seminarja:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Seminar - pravilnik 27.11.2017 oziroma 4.12.2017

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:


Kontakti:
059 090 960
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco