Praktikum iz knjigovodenja

Knjigovodenje v funkciji kakovostnega poročanja

Knjigovodenje v funkciji kakovostnega poročanja

Temeljni cilj računovodskega sistema je oblikovanje računovodskih informacij za podporo odločanju zunanjih in notranjih uporabnikov. Zato prepoznava, preračunava, razvršča, knjiži in analizira poslovne dogodke in o njih poroča. 
Knjigovodske informacije opozarjajo na tisto, kar se je zgodilo v preteklosti in kar je treba upoštevati v prihodnosti. Knjigovodski podatki so poslovodstvu informacijska podlaga za ustrezno ukrepanje in motiviranje zaposlenih. Prav zato je znanje in razumevanje knjigovodstva pomembno.
PRAKTIKUM: Praktične vaje in delo na primerih

PRAKTIKUM: Praktične vaje in delo na primerih

V NOVEMBRU  začenjamo s PRAKTIKUMOM IZ KNJIGOVODENJA, ki je namenjen začetnikom, in vsem, ki se z knjigovodenjem spoznavate ali pa bi želeli znanje utrditi oziroma razširiti. Spoznali bomo glavne naloge in odgovornosti knjigovodje ter na praktičnih primerih spoznali delo.VSEBINA IN POTEK DELA PRI PRAKTIKUMU


1. Vloga knjigovodstva v okviru notranjega in zunanjega poročanja
Na prvi delavnici bomo spoznali osnove, ki so nujne, da lahko pričnemo s praktičnim delom. Spoznali bomo vlogo računovodstva v podjetju, poslovni proces, prvine poslovnega procesa in knjigovodsko spremljanje poslovnih dogodkov. Za potrebe notranjega poročanja je pomemben tudi vidik organiziranja procesa knjigovodenja, ravnanja s knjigovodskimi listinami in evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah. Naučili se boste pravil dvostavnega knjigovodstva in uporabe kontnega načrta ter spoznali računovodske obračune, namenjene zunanjim in notranjim uporabnikom informacij.
Na prvem srečanju se bomo pogovorili tudi o možnosti uporabe konkretnega računovodskega programa (AccountingBox) in zainteresiranim udeležencem pripravili predstavitev s strani podjetja Pronet Kranj.

2. Evidentiranje poslovnih dogodkov
Na naslednjih treh delavnicah bomo na primerih pokazali posebnosti pri evidentiranju:
 • nabave, uporabe in odtujitve osnovnih sredstev
 • gotovinske in brezgotovinske prodaje proizvodov in storitev kupcem
 • nabave materiala, trgovskega blaga in storitev od domačih in tujih dobaviteljev
 • obračunanih plač zaposlenih ali prispevkov pri samostojnih podjetnikih
 • stroškov amortizacije, spoznali bomo tudi metode amortiziranja
 • zalog materiala, proizvodov in trgovskega blaga (uporaba metod vrednotenja zalog)
 • finančnih obveznosti in z njimi povezanih odhodkov

Udeleženci bodo primere reševali skupaj s predavateljico na sami delavnici in dobili tudi vaje, ki jih bodo reševali doma. Kdor bo želel, bo v času trajanja delavnice lahko tudi brezplačno preizkušal program AccountingBox.

3. Bilanciranje
Na zadnji delavnici bomo s pomočjo sestavljenih praktičnih zgledov (poslovni dogodki enega podjetja v določenem obračunskem obdobju) prikazali, katere postopke moramo izvesti v knjigovodstvu ob zaključku obračunskega obdobja. Naučili se bomo ugotoviti in razporediti poslovni izid in pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja.
Za zaključek pa bomo še razmišljali kakšno tehnologijo izbrati za vodenje računovodstva in kako lahko pametna izbira prihrani čas pri vodenju vašega računovodstva. 

Način dela in izvedba

Celotna vsebina se obravnava v petih srečanjih. Delo poteka kot praktikum, ki je sestavljen iz posameznih vaj in obravnavanjem praktičnih primerov.

- teoretična izhodišča in prosojnice za tekočo delavnico prejmejo udeleženci po emailu pred posamezno delavnico.
- na delavnici prejmejo udeleženci delovno gradivo (vaje)

Komu je delavnica namenjena

Praktikum Knjigovodenje je prvi v sklopu praktikumov na temo knjigovodenja in je namenjen spoznavanju osnov ozirma utrjevanju le-teh. Na vajah bomo spoznavali dogodke, ki se najpogosteje pojavaljo v knjigovodenju, pri kasnejših praktikumih pa se bomo spoprijemali tudi s posebnostmi.  

Zato vabimo vse, ki iz knjigovodstva še nimajo izkušenj ali pa so pri tem delu šele začetniki. Praktikum pa bo zanimiv tudi tistim, ki obvladujejo le določene segmente knjigovodstva in bi svoje znanje radi poglobili. 

Pridobljene kompetence udeleženca praktikuma

 • poznal in razumel bo koncept dvostavnega knjigovodstva
 • razumel bo in znal bo uporabljati kontni načrt
 • poznal bo računovodske obračune, ki so namenjeni tako zunanjemu kot tudi notranjemu poročanju
 • znal bo evidentirati (knjižiti) poslovne dogodke v skladu z veljavno zakonodajo in standardi
 • sposoben bo (samostojno) pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja
 • znal bo izvajati knjiženje na računovodskem programu

PREDAVATELJICI

Mag. Nataša Pustotnik

Mag. Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja, podjetniška svetovalka in predavateljica na Visoki šoli za rčunovodstvo in finance.
Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki začetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti. 

Mag. Darinka Kamenšek

Mag. Darinka Kamenšek je pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.


Informacije o delavnici in prijava (prijava@ipr.vsr.si)

Kraj izvedbe:
Osojnikova 3, Ptuj (II. nadstropje; poslovni prostori IPR/VŠR)

Termini izvedbe: 
•   9. november 
• 16. november 
• 23. november
• 30. november
•   7. december

Ura izvedbe: 12:30 - 15:30 

Cena:  340 € + DDV  
 


Popusti:  
 • Člani IPR in naročniki podjetja PRONET 10% popusta 306€+DDV 
 • Študenti Visoke šole za računovodstvo so upravičeni do 40%popusta (204€+DDV)


Udeleženci prejmejo CERTIFIKAT. 

Cena vključuje delavnico, delovne liste, uporaba knjigovodskega programa za utrjevanje znanja na delavnici in doma.

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti.

Plačilo: Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Na seminar se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:   PRIJAVA@IPR.VSR.SI

- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca seminarja:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Seminar - Praktikum knjigovodenje Ptuj 9.11.2017 - 7.12.2017

AccountingBox

Računovodske storitve so pomemben sestavni del poslovanja vsakega podjetja. Vsak podjetnik jih poskuša racionalizirati in poenostaviti, kar pa vedno ni lahko. AccoutingBox je sistem, ki omogoča avtomatizacijo rutinskih procesov ter samodejni prenos podatkov iz dokumentov v računovodski program.

Details

Kontakti:
059 090 960
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco