Praktikum iz knjigovodenja

Knjigovodenje v funkciji kakovostnega poročanja

Knjigovodenje v funkciji kakovostnega poročanja

Temeljni cilj računovodskega sistema je oblikovanje računovodskih informacij za podporo odločanju zunanjih in notranjih uporabnikov. Zato prepoznava, preračunava, razvršča, knjiži in analizira poslovne dogodke in o njih poroča. 
Knjigovodske informacije opozarjajo na tisto, kar se je zgodilo v preteklosti in kar je treba upoštevati v prihodnosti. Knjigovodski podatki so poslovodstvu informacijska podlaga za ustrezno ukrepanje in motiviranje zaposlenih. Prav zato je znanje in razumevanje knjigovodstva pomembno.
PRAKTIKUM: Praktične vaje in delo na primerih

PRAKTIKUM: Praktične vaje in delo na primerih

Ponovno začenjamo s PRAKTIKUMOM IZ KNJIGOVODENJA, ki je namenjen začetnikom, in vsem, ki se z knjigovodenjem spoznavate ali pa bi želeli znanje utrditi oziroma razširiti. Spoznali bomo glavne naloge in odgovornosti knjigovodje ter na praktičnih primerih spoznali delo.VSEBINA IN POTEK DELA PRI PRAKTIKUMU


1. Vloga knjigovodstva v okviru notranjega in zunanjega poročanja
Najprej bomo spoznali osnove, ki so nujne, da lahko pričnemo s praktičnim delom. Naučili se boste pravil dvostavnega knjigovodstva in uporabe kontnega načrta ter spoznali računovodske obračune, namenjene zunanjim in notranjim uporabnikom informacij.


2. Evidentiranje poslovnih dogodkov
Strokovna podlaga evidentiranja poslovnih dogodkov je pravilna uporaba Slovenskih računovodskih standardov.
Na konkretnih primerih bomo prikazali evidentiranje:

 •  gotovinske in brezgotovinske prodaje proizvodov in storitev kupcem
 •  nabave materiala, trgovskega blaga in storitev od domačih in tujih dobaviteljev
 •  obračunanih plač zaposlenih ali prispevkov pri samostojnih podjetnikih
 •  nabave, uporabe in odtujitve osnovnih sredstev
 •  stroškov amortizacije, spoznali bomo tudi metode amortiziranja
 •  zalog materiala, proizvodov in trgovskega blaga 
 •  finančnih obveznosti in z njimi povezanih odhodkov

Udeleženci bodo primere reševali skupaj s predavateljico na sami delavnici in dobili tudi vaje, ki jih bodo reševali doma. 

3. Bilanciranje
Na zadnji delavnici bomo s pomočjo sestavljenih praktičnih zgledov (poslovni dogodki enega podjetja v določenem obračunskem obdobju) prikazali, katere postopke moramo izvesti v knjigovodstvu ob zaključku obračunskega obdobja. Naučili se bomo ugotoviti in razporediti poslovni izid in pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja.
Za zaključek pa bomo še razmišljali kakšno tehnologijo izbrati za vodenje računovodstva in kako lahko pametna izbira prihrani čas pri vodenju vašega računovodstva. 

Način dela in izvedba

Celotna vsebina se obravnava v štirih srečanjih. Delo poteka kot praktikum, ki je sestavljen iz posameznih vaj in obravnavanjem praktičnih primerov.

- teoretična izhodišča in prosojnice za tekočo delavnico prejmejo udeleženci po emailu pred posamezno delavnico.
- na delavnici prejmejo udeleženci delovno gradivo (vaje)

Komu je delavnica namenjena

Praktikum Knjigovodenje je prvi v sklopu praktikumov na temo knjigovodenja in je namenjen spoznavanju osnov ozirma utrjevanju le-teh. Na vajah bomo spoznavali dogodke, ki se najpogosteje pojavaljo v knjigovodenju, pri kasnejših praktikumih pa se bomo spoprijemali tudi s posebnostmi.  

Zato vabimo vse, ki iz knjigovodstva še nimajo izkušenj ali pa so pri tem delu šele začetniki. Praktikum pa bo zanimiv tudi tistim, ki obvladujejo le določene segmente knjigovodstva in bi svoje znanje radi poglobili. 

Pridobljene kompetence udeleženca praktikuma

 • poznal in razumel bo koncept dvostavnega knjigovodstva
 • razumel bo in znal bo uporabljati kontni načrt
 • poznal bo računovodske obračune, ki so namenjeni tako zunanjemu kot tudi notranjemu poročanju
 • znal bo evidentirati (knjižiti) poslovne dogodke v skladu z veljavno zakonodajo in standardi
 • sposoben bo (samostojno) pripraviti izkaz poslovnega izida in bilance stanja

PREDAVATELJICA

Mag. Nataša Pustotnik

Mag. Nataša Pustotnik je magistrica znanosti na področju podjetništva, univerzitetna diplomirana ekonomistka, certificirana poslovodna računovodkinja, podjetniška svetovalka in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance.
Pri svojem delu se srečuje tudi s podjetniki začetniki, ki potrebujejo svetovanje pri zagonu svoje dejavnosti.

Informacije o praktikumu in prijava (prijava@ipr.vsr.si)

Kraj izvedbe:
Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana   (poslovni prostori IPR/VŠR)

Termini izvedbe v letu 2019:
 •  14. 11., 21.11., 28.11. in 5.12.  
Ura izvedbe: 12:00 - 15:30 

Cena:  340 € + 22 %  DDV  
 


Popusti:  
 • Študenti Visoke šole za računovodstvo so upravičeni do 30%popusta (238,00€+ 22% DDV)
 • Vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
  Popusti se ne seštevajo.


Udeleženci prejmejo CERTIFIKAT. 

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti.

Plačilo: Strošek praktikuma se plača na VŠR, Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred pričetkom.
Račun prejmete po izvedenem izobraževanju.

Na praktikum se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:   PRIJAVA@IPR.VSR.SI

- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca praktikuma:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Izobraževanje - Praktikum knjigovodenje - november  2019

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco