Posvet o davčnih novostih 2018

POSVET O AKTUALNIH DAVČNIH NOVOSTIH , ki nas čakajo v 2018 s
Simono Štraus in mag. Dejanom Petkovičem

Izvedba:
Ljubljana:    27. november 2017     (od 9.00 do 13.30 ure)
Ptuj:               1. december 2017      (od 9.00 do 13.30 ure)

Na posvetu vas bomo opozorili tudi na vsa aktualna opažanja iz davčnih postopkov v letu 2017.

Novo leto bomo kot že velikokrat doslej, pričakali z novim paketom sprememb davčne zakonodaje in tudi delovno – pravne  zakonodaje, ki jo mora v osnovnih postulatih računovodja ali finančnik prav tako poznati.

Vedeti moramo, da se kot davčni zavezanci lahko znajdemo v različnih vrstah davčnih postopkov, ki pa se pomembno razlikujejo glede tega kdo jih izvaja in kako sodelujemo (pregled davčnih obračunov, pregled področja poslovanja, davčni inšpekcijski nadzor).

Davčne in delovno-pravne spremembe prihajajo v naslednjih zakonih in pravilnikih:
1. Zakon o davčnem postopku,
2. Zakon o davku od dohodka pravnih oseb,
3. Zakona o dohodnini,
4. Zakona o davku na tonažo ter pri zahtevkih za povračilo trošarin (za uporabljene energente),
5. pravilnika o izvajanju ZDDV,
6. Zakona o davčnem potrjevanju računov,
7. novosti Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela.

Ob tem bomo na seminarju obravnavali še aktualne vsebine iz tekoče davčne prakse leta 2017:
- problematika koriščenja davčnih olajšav za R&R in stališče FURS 2017
- novosti Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela,
- stvarni vložek – kam ga razporediti znotraj kapitalskih postavk (sodna in davčna praksa)
- druge aktualnosti: storitve v zvezi z izvozom (DDV), izplačila dividend v d.d. (posebnost glede davčnega odtegljaja), poroštva za davčne obveznosti (tveganja)

Potek posveta:

09.00 – 11.00 (mag. Dejan Petkovič)

• ZDDPO-2;
Poenostavitev pri davčnem potrjevanju računov, obdavčitev tonaže, zahtevki za vračila trošarine – nov pravilnik;
• spremembe pravilnika o ZDDV-1;
• problematika poroštev za davčne obveznosti – kako lahko hitro postanemo davčni plačniki namesto koga drugega;
problematika koriščenja davčnih olajšav za R&R in stališče FURS 2017;
• stvarni vložek – kam ga razporediti znotraj kapitalskih postavk (presenetljiva sodna in davčna praksa);
druge aktualnosti: storitve v zvezi z izvozom (DDV), izplačila dividend v d.d. (posebnost glede davčnega odtegljaja);
vprašanja in razprava.

11.30 – 13.30 (Simona Štravs)

Sodba vrhovnega sodišča, ki posega v pravice zavezancev ob samoprijavi;
• izvajanje 129. člena ZDavp-2 in davčni nadzori (prekarno delo);
Zakon o dohodnini (ZDoh), napovedana možnost neobdavčenega izplačila 13.plače, višja meja neobdavčenega regresa;
• ZDavP in nov pravilnik o prispevkih;
uvodno o novostih pri napotitvah delavcev v tujino; 
• novosti Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela;
vprašanja in razprava.

____________________________________________________________________________________________________
POSVET BOSTA IZVEDLA:

Simona Štravs,
univerzitetna diplomirana pravnica, davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje.
Je predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in ima dolgoletne izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva.

Mag. Dejan Petkovič
je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Zaključil je tudi podiplomski specialistični študij javne finance in davčno svetovanje, kasneje pa še znanstveni magistrski študij ekonomija in poslovne vede.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijava in informacije o posvetu

Datum izvajanja:
27. november 2017 (Ljubljana)
  1. december 2017   (Ptuj)
od 9:00 do 13:30 ure

Lokacija:
Ptuj, Osojnikova 3 (II. nadstropje prostori VŠR/IPR)
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
134,20 EUR z ddv-jem (110,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na posvetu
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

Popusti:
- za člane IPR 10% popust
 - študente VŠR velja 30% popust.
- za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo:
Strošek posveta se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO  d.d.) pred izvedbo (prosim da pri sklicu navedete 00 27-11-2017; ter pri namenu - davčni posvet)
Račun prejmete po izvedenem posvetu.

Prijava:                 prijava@ipr.vsr.si
Na posvet  se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca posveta:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Davčni posvet 27.11.2017 oziroma 1.12.2017

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco