Ugodnosti

Prejemal bom izvod revije Poslovno računovodstvo.

Revija POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO je revija s pomočjo katere Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo:

- Objavlja empirične in strokovne prispevke s področja poslovodnega računovodstva
- Omogoča razvoj in promocijo strokovnjakov s področja poslovodnega računovodstva in študentov
- Informira uporabnike poslovodnega računovodstva o najnovejših izsledkih na področju poslovodnega računovodstva
- Omogoča uporabo spoznanj s področja poslovodnega računovodstva v praksi
- Prispeva k uveljavitvi stroke v okolju

Uveljavljal bom ugodnosti pri nakupu strokovnih publikacij Inštituta.

Inštitut v sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo izdaja strokovne revije, pri katerih imajo člani popuste pri nakupih. Knjige in knjižnico si lahko ogledate tukaj.

Uveljavljal bom ugodnosti pri obisku predavanj, šol in delavnic, ki jih organizira Inštitut.

Člani IPRja imajo pri vseh delavnicah, ki jih izvajamo 30% popust, razen če ni navedeno drugače. Seminarje redno objavljamo na naših spletni straneh.

Svetovanje in nasveti naših partnerjev

Pri naših partnerjih boste deležni hitrejše obdelave v primeru, da se odločite za sodelovanje ter boste upravičeni tudi do 20% popusta pri pripravi posameznih projektov in mnenj.

Sodelovanje v okviru katere od sekcij

Člani IPRja lahko sodelujejo v sekcijah IPR. Več o sekcijah in katere sekcije delujejo, si lahko preberete tukaj.

Obveznosti člana
  1. Redno bom plačeval članarino Inštitutu v višini 100 eur letno na račun IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.)
  2. Prizadeval si bom za razvoj poslovodnega računovodstva in povečanje njegovega ugleda v praksi.
  3. Sodeloval bom pri aktivnostih Inštituta in si prizadeval za izboljšanje kakovosti njegovega delovanja.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco