Pogovor - dr. Bojan Tičar

Pravni sistem in razumevanje prava

Kaj je ključni poudarek vašega predmeta Pravni sistemi in razumevanje prava?

Glede na to, da je to magistrski študij Forenzične preiskave v financah in računovodstvu je ta predet pravnih vidikov nekako povezovalni predmet, ki povezuje vsa tri področja: financ, računovodstva in prava. Te pojme, ki se obravnavajo pri drugih predmetih kot so izkazi stanja, uspeha,  denarnih tokov poskusil pravno opredeliti, tako da bodo študentje na koncu razumeli praktično te pojme, tudi pri praktični uporabi, ko bodo dnevno delali na teh podorčjih.
Ključni poudarke je predvsem pri tem, da se obravnava pravni sistem kot sistem kaj sploh pravo je, kot sistem normativnega urejanja odnosov v družbi. Vendar bo tega pravoznanstva malo, ker predpostavljamo, da študentje, ki pridejo študirat imajo neko minimalno predznanje, tako da bomo bolj nadgrajevali ta vprašanja, ki se tičejo ožjega področja študija, torej forenzičnih preiskav in pa financ. To pomeni, da bomo najprej definirali pravi in pravno razmerje. Pri pravnem razmerju bomo dali poudarek na dveh elementih pravnega razmerja – eno je na samih subjektih pravnega razmerja, drugo je na objektih pravnega razmerja. Kaj so pravice in obveznosti, ki jih ureja pravo. Pri subjektih bomo natančno definirali pravni položaj pravnih oseb, ki jih je cela vrsta v Sloveniji. Niso samo gospodarske družbe, temveč so tudi javni zavodi, društva, asociativne pravne osebe, sindikati, politične stranke – vse to so pravne osebe. Pogledali bomo iz pravnega in finančno računovodskega vidika kako te pravne osebe funkcionirajo in ločili bomo pravne osebe ločili od fizičnih oseb – to so ljudje, ki opravljajo gospodarsko dejavnost kot samostojni podjetniki. Z njimi se ne bomo toliko ukvarjali kot s pravnimi osebami.

Drugi del pravnega razmerja bodo pa pravice, ki izvirajo iz finančno pravnih razmerij in imajo včasih zelo abstraktno formo, tako da en del tega dela predmeta bo namenjen, vsaj osnovi, prava vrednostnih papirjev, vse tisto, kar sodi v izkaz stanja, kar bodo pokrili kolegi, ki bodo predavali  računovodstvo in finance. Torej kar je v aktivi, kjer ima pravna oseba pravice bomo tudi pravno opredelili – opredelili bomo osnovne pravne pravice, predvsem lastninsko pravico, opredelili bomo druge absolutne pravice, tiste ki imajo poseben značaj in ga bomo tudi na predavanjih razdelali; pravice intelektualne lastnine, kot so patenti, blagovne znamke, zaščitena porekla postanejo vrednosti papirji. Te vrednostne papirje bomo povezali z bilanco, povezali bomo delnice z kapitalom, delniške družbe – opredelili kaj pomenijo lastniški vrednosti papirji, kaj pomenijo korporacijska upravičenja, finančna upravičenja, likvidacijska upravičenja, ki jih imajo delničarji pri delnicah. Ločili bomo delnice od obveznic in potem tudi opredelili nekatere stvarno pravne vrednostne papirje, ločili vrednostne papirje od izkazanih znakov. Skratka pokrili vsebino, ki jo mora vsak strokovnjak, ki bo obravnaval področje računovodske forenzike mora pravno poznati. To bo poslovna vsebina.

Seveda pa bomo povedali tudi nekaj o državi, urediti, državi ureditvi, o ustavnem sistemu, pravnih aktih, o razlagi prava, vrstah razlag; skratka neke osnove pravoznanstva na magistrskem nivoju bodo študentje tudi dobili.

Kakšne bodo konkurenčne prednosti študenta po zaključku študija Forenzične preiskave v računovodstvu in financah?
Mislim, da je ta študij nekaj unikatnega, ker povezuje kriminalistiko – preiskovalni vidik, ekonomijo – in to na mikro nivoju in pravo predvsem pa poslovno pravo. Tako da bodo ti magistranti bodo strokovnjaki, ki bodo imeli širši vpogled v celotno področji malverzacij, ki se ustvarjajo na finančno računovodskem področju, saj bodo poznali tako računovodstvo, kot kriminalistične preiskave kot tudi osnove pravne zadeve in bodo imeli komparativno prednost pred tistimi, ki so strogo specializirani na samo strogo področje, zato je to kompetenčna prednost magistrantov in je ta študij nekaj dobrega in novega, nekaj kar je v Evropi redkega. Sam sem namreč sodeloval pri pripravi elaborata, kjer smo primerjali kako na nivoju magistrskega študija izvajajo taki programi. V Evropi je tega relativno malo, medtem ko je v Ameriki to področje, mislim, da četrto najbolj povpraševano poklicno področje. V Ameriki je zadeva zelo razvita. Torej zakaj tam, zakaj ne tu? To je velika možnost in priložnost, da se razvije nov poklic na tem področju, ki bo nudil, tako tistim, ki to področje rabijo, kot tudi samim izvajalcem  -prihodnjem magistrom veliko možnosti za delo.  

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco