Osnove računovodstva

Osnove računovodstva

Osnove računovodstva

Iz uvoda 
Računovodstvo je osrednja informacijska dejavnost podjetja, ki se pojavlja skupaj z začetki podjetniških aktivnosti. Prav enostavno je napovedati, da bo tudi v prihodnje tako.

Računovodstvo obravnava preteklost in prihodnost. S preteklostjo se ukvarja knjigovodstvo, prihodnost pa obravnava računovodsko načrtovanje. Njegova sestavina sta še računovodski nadzor in računovodsko proučevanje.

Z branjem te knjige boste spoznali računovodstvo in področje njegove obravnave. Pridobljena znanja boste koristno uporabili pri branju računovodskih poročil, ki so namenjena zunanjim uporabnikom. Znali boste spoznati tveganja, razvidna iz računovodskih poročil (nevarnost stečaja, nevarnost prisilne poravnave in podobno), ki so povezana z odločitvami o nakupu na odloženi rok dobave, prodaji na odloženo plačilo in naložbenju v podjetje, katerega poročilo berete.

Kazalo

I.     Podjetje in računovodstvo
 • Podjetje kot poslovni sistem
 • Podjetje kot sestavina poslovnih funkcij
 • Podjetje in njegovo okolje
 • Opredelitev prvin poslovnega procesa in njihova računovodska obravnava-
 • Računovodstvo-
 • Kontroling
 • Potreba za računovodstvom

II.    Knjigovodenje, obračunavanje in poročanje-
 • Opredelitev knjigovodstva, knjigovodskega procesa in knjigovodskega računa
 • Opredelitev knjigovodstva
 • Knjigovodski tok
 • Knjigovodski račun - konto
 • Knjigovodske listine
 • Poslovne knjige
 • Računovodsko obračunavanje in poročanje
 • Rezultat poslovanja-
 • Uspeh in cena virov financiranja
 • Računovodska poročila
 • Priloga k izkazom
 • Poslovno poročilo

III.       Računovodsko predračunavanje (načrtovanje)

 • Opredelitev računovodskega predračunavanja
 • Povezava računovodskega načrtovanja z informacijskimi in upravljalnimi funkcijami
 • Obdobje načrtovanja
 • Predračunski računovodski izkazi
 • Načrtovtnje posameznih ekonomskih kategorij
 • Področja načrtovanja
 • Dinamično načrtovanje-
 • Poslovni načrt

IV.       Računovodski nadzor
 • Vrste računovodskega nadzora
 • Notranje računovodsko nadziranje
 • Revidiranje
 • Izvajalci nadzora

V.    Računovodsko proučevanje (analiza)

 • Pojem
 • Orodja proučevanja

VI.       Pomembnejše gospodarske kategorije, ki jih spremlja računovodstvo
 • Potrebna znanja za oblikovanje sodbe o kategorijah
 • Vsebina nekaterih kategorij
 • Pripoznava ekonomskih kategorij
 • Osnove vrednotenja pomembnejših ekonomskih kategorij 
 • Merjenje ob odtujitvi
 • Nekatere posebnosti vrednotenja v skladu s SRS
 • Oblikovanje poslovnih odločitev na podlagi računovodskih poročil
 • Ocena poslovnega partnerja-
 • Oblikovanje odločitev o poslovanju, zadolžitvi ali vlaganju
 • Branje računovodskih poročil
Poslovni sistem
Elementi poslovnega načrta

O avtorju

Branko Mayr

Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco