Organiziranje računovodstva

VSEBINA

VSEBINA

KLJUČNA VPRAŠANJA NA KATERE BOSTE DOBILI ODGOVORE V KNJIGI.

 • Kaj obsega računovodstvo in kakšna je pri tem vloga računovodske službe? 
 • Kaj obsega računovodstvo in kakšna je pri tem vloga računovodske službe?
 • Kakšna je vloga računovodstva in kakšna so razmerja do poslovnih funkcij, zlasti do finančne funkcije?
 • Kaj zajema izvajalni, informacijski in poslovodni vidik računovodstva?
 • Kakšne so odgovornosti in pristojnosti v računovodstvu?
 • Katere računovodske naloge in katere neračunovodske naloge opravlja računovodska služba?
 • Kakšno je mesto računovodske službe v malem, srednjem in velikem podjetju?
 • Kako se organizirati v primeru prenosa del na računovodski servis?
 • Katere računovodske naloge se opravlja zunaj računovodske službe, kje in zakaj ter kdo za to odgovarja?
 • Ali je sistematizacija delovnih mest v računovodski službi ustrezna?
 • Kaj zajema načrtovanje v računovodstvu?
 • Katere so naloge vodje računovodstva kot poslovodnega delavca?
 • Katere so naloge vodje računovodstva kot strokovnega delavca?
 • Kako upoštevamo posebnosti računovodstva pri njegovem vodenju?
 • Katere so temeljna področja etičnih dilem v računovodstvu?
 • Ali razlikujemo računovodske od neračunovodskih podatkov?
 • Kako (re)organiziramo računovodstvo v organizaciji?
 • Kako organiziramo računovodstvo v neurejenih razmerah?

Naroči svoj izvod

Posebna ponudba

Redna cena knjige je 50€.
Ob bok konferenci konferenci o preprečevanju finančnih prevar vam ponujamo knjigo znižano za 50%. Cena knjige velja do 29.9 in znaša 25€. 


O avtorju

Živko Bergant

Je avtor številnih knjig in številnih strokovnih člankov, referent na simpozijih in posvetovanjih, pisec strokovnih gradiv za seminarje s področja računovodstva, ekonomike in financ. Avtor številnih svetovalnih in revizijskih projektov ter sanacijskih programov slovenskih podjetij.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco