Novi SRS 15 - Prihodki in najemi po novem

IZVEDBA DELAVNICE V MARIBORU ( 5. 10. 2018 ) IN LJUBLJANI ( 16. 10. 2018 )

Nov standard SRS 15 - Prihodki, katerega uporaba je obvezna že v letu 2018

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dne 24. 8. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 – Prihodki.
Vzrok za objavo novega standarda je uskladitev z zbirko MSRP in sicer, s standardom MSRP 15 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu začnejo SRS 15 (2019) uporabljati 1.12019. 
Preostala podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.
Prvič pa je tudi dovoljena zgodnejša uporaba – torej že za leto 2018.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Uskladitev zbirke SRS z MSRP 16 - NAJEMI

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Do 4.9.2018 poteka javna razprava o predlogu sprememb zaradi uskladitve zbirke SRS z MSRP 16 – Najemi.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Zanimivo je, da predlog družbam, ki se po ZGD-ju štejejo za mikro in majhno družbo, omogoča, da najemov
ne pripoznajo kot sredstva, ampak pripoznajo najemnine, povezane s temi najemi, kot odhodke na podlagi
enakomerne časovnemetode - torej kot sedanji poslovni najemi.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ob objavi predloga ni bilo nobene dodatne objave o obsegu prilagoditev.
Pričakujemo, da bo stroka podala pripombe na predlog, ki bo privedel do nekaj pomembnih razlik med
eno in drugo zbirko pri računovodenju najemov. Vzroke za to najdemo v strokovnem članku v reviji
SIR*IUS 4/18 (avgust 2018), avtorjev Dušana Hartmana In Anite Pavlin, kjer v zaključnem delu članka
preberemo: 'Pri tem je treba poudariti, da gre za precej obsežen MSRP in bi bilo v spremembe SRS 2016
nesmiselno vključiti celotno besedilo MSRP 16'. Iz zapisanega lahko sklepamo, da bodo obstajale razlike.
Vendar pa je pričakovati,  da bo obvezna uporaba sprememb z 1. 1.2 019 – tako je zapisano v predlogu.
___________________________________________________________________________________________________

Delavnico bo vodila strokovnjakinja s področja računovodstva:

Mag. Darinka Kamenšek : pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okvirni program delavnice

Predstavitev novega SRS 15:
- Predstavitev modela petih korakov
o Opredelitev pogodbe
o Opredelitev izvršitvenih obvez
o Določitev transakcijske cene
o Razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze
o Pripoznanje prihodkov
- Predstavitev obravnavanj popustov
- Praktični primeri obravnave nekaterih najbolj tipičnih prihodkov v skladu s novim SRS 15

Predstavitev najemov po predlogu spremenjenih SRS
• Odpravlja sedanjo dvojnost računovodenja na poslovni in finančni najem
• Izjeme za mala in mikro podjetja
• Praktični primeri računovodnje poslovnega najema v skladu z osnutkom sprememb.

Na delavnici se uporabljajo prosojnice, primeri se prikazujejo na tabli z pomočjo računalnika. Cilj delavnice je, da bodo udeleženci sami zaznali primere v svojem podjetju, ki bodo zahtevali spremenjeno obravnavo v skladu z novimi pravili računovodenja.


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Prijava in ostali podatki o delavnici:

Datum izvajanja:
05. oktober 2018 (Maribor)
16. oktober 2018 (Ljubljana)
od 9:00 do 12:15 ure

Lokacija:
Maribor; Partizanska cesta 26 (prostori VŠR /IPR)
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
100,00 EUR + DDV (122,00 EUR z DDV-jem)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na delavnici
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

Popusti:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo:
Strošek delavnice se plača na:
VŠR, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana; IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.)
pred izvedbo (prosim da pri sklicu navedete 00 5-16-10-2018; ter pri namenu - NOVI SRS)
Račun prejmete po izvedeni delavnici.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Prijava:                                                                                   prijava@ipr.vsr.si
Na delavnico se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca posveta:
- E-mail za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- NOVI SRS 5.10.2018 oziroma 16.10.2018

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš TRR za prejem e-računa:
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco