Ni vseeno, kje se izobražujemo

Verjamemo, da ste polni želje po novem znanju, pa naj bo to na področju kuhanja, vrtnarjenje ali pa računovodstva ali kvantne fizike. Ne glede na to, katero je vaše področje zanimanja in kakšni so vaši cilji, ko izbirate izobraževanje, nevede sledite dvema smernicama; ali mi program ponuja želene informacije in ali je program res dovolj kakovosten. Na podlagi česa pa se zares odločite?

Pomemben razlog, ki ga ne smete spregledati je, ali je izbrano izobraževanje licencirano. Ali ima potrebna potrdila, da ga lahko pokažete svojim prihodnjim delodajalcem ali pa morebiti celo kupcem, ki vam zaradi tega bolj zaupajo. Zato je smiselno programe izbrati modro.

V visokošolskem prostoru Slovenije za kakovost visokošolskih programov skrbi NAKVIS (Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu). Pri svojem delovanju spoštuje v Evropi sprejeta merila kakovosti in programom, ki zadostijo kakovostnim standardom izdaja dovoljenje za izvajanje. »V letih od 2010 do 2013 je agencija podelila prve akreditacije 16 visokošolskim zavodom in 248 študijskim programom. Opravila je zunanjo evalvacijo v postopku podaljšanja akreditacije na 16 visokošolskih zavodih in za 139 študijskih programov. Prav tako je opravila zunanjo evalvacijo 22 višjih strokovnih šol« (VIR Poročilo o delu za leto 2104 - Nakvis). Med njimi so bili tudi programi Visoke šole za računovodstvo, kjer je bil potrjen program Računovodja za obdobje 7 let, Magistrski program forenzične raziskave v financah in računovodstvu za 7 let ter izpopolnjevalni program Certificiran poslovodni računovodja za 7 let.

Visokošolski študijski programi, ki se izvajajo v Evropi so ovrednoteni s kreditnimi točkami (ECTS). Če zaključite program Računovodja na Visoki šoli za računovodstvo, si skozi 3 letni študij prislužite 180 kreditnih točk in prejmete naziv diplomirani ekonomist, s študijem na magistrskem programu pridobite dodatnih 120 kreditnih točk in prejmete naziv magister financ in računovodstva. S študijem na izpopolnjevalnem programu Poslovodni računovodja pridobite 50 kreditnih točk in certifikat Certificirani poslovodni računovodja, kar pomeni, da imate zaključeno FORMALNO izobraževanje. To vam omogoča, da znanja, ki ste jih pridobili, uveljavljate na študiju na visokošolskih programih.
S končanim izobraževanjem v navedenih programih Visoke šole za računovodstvo pridobite formalno veljavno izobrazbo.

Ne zapravljate časa s programi, ki vam v poslovnem življenju in karierni rasti ne predstavljajo bistvene konkurenčne prednosti. Čas, ki ga namenite študiju, je dragocen, zato izberite kakovostne in preverjene programe, ki vam omogočajo tako karierno kot tudi osebnostno rast.

V spodnji tabeli je primerjava programov dodiplomskega študija, izpopolnjevalnega študija in ter magistrskega programa na Visoki šoli za računovodstvo. 

Primerjava progamov

Visokošolski strokovni študijski program Računovodstva
Visokošolski strokovni študi...

Strokovni naslov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS) Trajanje študija: Tri leta.Način študija: redni, izredni

Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«.
Magistrski študijski program ...

Strokovni naslov:magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)Trajanje študija: Dve leti.Način študija: izredni

Cetificirani poslovodni računovodja
Cetificirani poslovodno račun...

CPR zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev, in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno ...

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ RAČUNOVODJA

TRI LETA, 180 ETCS (VSAK LETNIK 60 ETCS)
 • Osnove ekonomije za računovodje
 • Uvod v računovodstvo
 • Uvod v poslovne finance
 • Teorija organizacije
 • Osnove informacijske tehnologije
 • Upravljalno (poslovodno) računovodstvo i
 • Matematika
 • Ekonomika podjetja
 • Angleščina 1 / nemščina 1
 • Finančno računovodstvo
 • Stroškovno računovodstvo
 • Davki i
 • Osnove analize poslovanja
 • Uvod v gospodarsko pravo
 • Organiziranje računovodstva v podjetju
 • Upravljalno (poslovodno) računovodstvo ii
 • Gospodarska in finančna matematika
 • Praksa v podjetju
 • Zahtevnejša področja finančnega računovodstva
 • Poslovne finance
 • Računovodsko poročanje
 • Pravo za računovodje
 • Angleščina 2 / nemščina 2
 • Izbirni predmeti 1-5 
 • Diplomsko delo

MAGISTRSKI PROGAM FORENZIČNI PREISKOVALEC PREVAR V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU

DVE LETI, 120 ETCS
 • Pravni sistemi in razumevanje prava 
 • Kriminološko raziskovanje in etika
 • Prevare in njihovo preprečevanje
 • Forenzične preiskave v računovodstvu
 • Davčni sistem in davčne prevare 
 • Kriminalistično preiskovanje
 • Kazensko procesno pravo 
 • Ekonomika podjetij
 • Gospodarska kriminaliteta
 • Analiza poslovanja poslovnih subjektov
 • Gospodarsko pravo – pogodbeno in statusno
 • Forenzične preiskave v financah
 • Metode forenzične revizije 
 • IzbirnI predmet:
 • Moderne gospodarske pogodbe
 • Načrtovanje poslovanja in oblikovanje poslovnih odločitev
 • Upravno pravo in postopek
 • Javno-zasebno partnerstvo in javna naročila
 • Forenzične preiskave v informatiki
 • Statistika za preiskovalce prevar
 • Magistrsko delo

CERTIFICIRANI POSLOVODNI RAČUNOVODJA

ENO LETO, 50 ETCS
 • Podjetje in poslovanje
 • Načrtovanje
 • Analiza poslovanja
 • Računovodstvo
 • Načrtovanje poslovanja in oblikovanje poslovnih odločitev 
 • Poslovne finance CPR 
 • Proces oblikovanja odločitev 
 • Gospodarsko pravo in poslovna etika


Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco