Kako poslovno strategijo pretvoriti v izvedbo - upravljanje uspešnosti in tveganj

Vsebina

Vsebina

Za uspešno poslovanje sta potrebna tako dobro opredeljena strategija kot sposobnost njenega izvajanja. Kot vemo iz poslovne prakse, strategija brez izvedbe namreč ostaja zgolj teorija.  Številna podjetja in tudi druge organizacije razvijejo smiselne strategije, v poslu oziroma svojem delovanju pa ne uspejo, ker strategij ne uspejo razdelati v izvedljive korake. Na delavnici bomo uvodoma povzeli ključne poslovne prijeme in orodja, z uporabo katerih poslovno strategijo razdelamo na način, da bo verjetnost uspešnega izvajanja strateških usmeritev v poslovanju čim višja. 

Spoznali boste celovit praktični postopek uporabe poslovnih strategij v poslovni praksi.  Ogledali si bomo opredeljevanje poslovnih ciljev in vzvodov ustvarjanja vrednosti, kazalnikov uspeha (KPI) in kazalnikov tveganj (KRI).  Upravljanju tveganj se bomo posebej posvetili v drugem delu in si ogledali ta proces, ki omogoča, da so tveganja pravočasno zaznana, ocenjena, obvladovana in nadzirana ter pametno izkoriščena.

Delavnica s praktičnimi primeri 
19. 04. 2017
od 11.30 do 16.00 ure

Po opravljeni delavnici boste:

 • obvladali ključne pojme ter koncept in koristi upravljanja uspešnosti poslovanja; 
 • poznali način pretvorbe poslovne strategije v poslovno upravljanje z izvajanjem, merjenjem in ukrepanjem; 
 • razumeli, kako je potrebno izdelati načrt upravljanja uspešnosti vključno s kazalniki uspeha in kazalniki tveganj; 
 • poznali pristop proaktivnega kontrolinškega poročanja.

Delavnica je zasnovana tako, da poleg razlage pojmov in vsebinskega povzetka omogoča uporabo znanja v praksi.  Zato je naravnana praktično in predvideva ponazoritev tematik s poslovnimi primeri in z izvedbo nekaj vaj za utrditev znanja. Pogovorili se bomo tudi o vaših izkušnjah glede obravnavanih vprašanj in o priporočilih za ravnanje.

VSEBINSKI SKLOPI


 • razlogi za uporabo upravljanja učinkovitosti  poslovanja 
 • poslovne strategije in upravljanje učinkovitosti
 • kako od poslovne strategije do poslovnega načrta
 • uravnoteženi sistem kazalnikov
 • kazalniki uspešnosti in kazalniki tveganj
 • proaktivna analiza poslovanja
 • uporaba v ravnanju s človeškimi viri od kariernih razgovorov do izpolnjevanja osebnih in skupnih ciljev nagrajevanja

POTEK DELAVNICE

V sklopu o poslovnih strategijah bomo osvetlili:
- pojme, ki so bistveni za razumevanje in praktično rabo poslovnih strategij,
- ključna vprašanja za opredelitev bistva poslovne strategije, kaj med strateške opredelitve sodi,
- primere razlik v dejavnosti in poslovnem okolju na načrtovanje.
Prava tako si bomo ogledali  pristop k prevajanju poslovnih strategij v operativne ukrepe in na podlagi praktičnih primerov spoznali ključne elemente za operativno izvedbo poslovne strategije.
Posvetili se bomo določanju poslovnih ciljev, dejavnikom za ustvarjanje vrednosti in zemljevidom strategij oziroma strateškim načrtom.
Spoznali boste vlogo in razsežnosti uravnoteženega sistema kazalnikov in način njegove uporabe za celovito merjenje in presojanje uspešnosti poslovanja. Obdelali bomo, kako dejavnike za ustvarjanje vrednosti prevedemo v na njih temelječe načrte in v kazalnike uspešnosti poslovanja (KPI) ter kaj za poslovne strategije pomeni apetit za tveganja, kaj so in kako uporabljamo kazalnike tveganj in kako opredelimo načrt obvladovanja tveganj. Spoznali boste, kaj naj vključujejo kakovostna poročila o uresničevanju načrtovanih poslovnih aktivnosti in si ogledali tako primer pogosto nepopolnega kot tudi vzorec kakovostnega kontrolinškega poročila s ključnimi vsebinami in pomembnimi načini prikazovanja. V okviru razpoložljivega časa bomo s pomočjo primerov utrdili sposobnost praktične uporabe. Pogovorili se bomo o vaših izkušnjah glede obravnavanih vprašanj in o priporočilih za ravnanje.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

Delavnica je namenjena vsem, ki se pri svojem delu na različnih področjih srečujete z izvajanjem poslovnim strategij. Tematika je zaradi tega ključna za vsa področja poslovanja in s tem koristna tako za člane nadzornih svetov, vodilne v podjetjih in ustanovah, vabimo pa tudi vodje projektov, zaposlene v kontrolingu ter trženju in v ravnanju s kadri.
Svetujemo udeležbo skupaj z upravljalci kadrovskih virov, saj se bomo lahko posvetili tudi povezanosti uspešnosti izvajanja strategije, opredeljevanju razvojnih ciljev organizacijskih enot in posameznikov in nagrajevanju.

Trajanje: od 11:30  do 16:00 ure

Datum izvajanja:
Ljubljana: sreda, 19. april 2017

Lokacija:
Ljubljana: Prostori VŠR/IPR, Stegne 21c, Ljubljana, II. nadstropje (kje smo)

KOTIZACIJA:
Vložek v vaše znanje: 110€ + DDV.

POPUSTI
 • Za člane IPR in študente VŠR velja 30% popust.
 • za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
 • vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO
Strošek delavnice se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred izvedbo le te. Račun prejmete po izvedeni delavnici.
Vljudno vas prosimo da pri sklicu navedete 00 1904-ter številka ddv-ja.
Predavatelj

Predavatelj

Predavatelj: mag. Matija Vojsk, MBA
Predavatelj mag. Matija Vojsk, MBA, ima z vodenjem podjetij in upravljanjem projektov dolgoletne izkušnje. Med drugim je bil član uprave Telekoma Slovenije in Dela ter svetovalec uprave Poslovnega sistema Mercator. Kot direktor na področju svetovanja v vodilni svetovni svetovalno-revizijski mreži je sodeloval z vodstvi podjetij in finančnih ustanov. S področja korporativnega upravljanja ima poleg upravljalskih tudi nadzorstvene izkušnje kot predsednik in član nadzornih svetov več podjetij. Več let že predava članom nadzornih svetov in strokovnjakom podjetij in drugih ustanov, pri čemer v vsebino vključuje novosti iz svetovne prakse.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco