Letno poročilo za leto 2016 na osnovi spremenjenih pravil računovodenja

S 1.1.2016 so se začeli uporabljati novi Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) v povezavi z spremenjenimi določbami ZGD-ja. Sistematika SRS se je spremenila in določena poglavja oziroma standardi so prestavljeni v sklop Pravil skrbnega računovodenja, ki niso obvezni.

Prav tako so se spremenile zaveze glede sestavljanja konsolidiranih računovodskih izkazov in uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja za sestavo le teh.

Na seminarju želimo predstaviti kako bodo vse te spremembe vplivale na sestavljanje letnega poročila gospodarskih družb za poslovno leto 2016.

Komu je seminar namenjen?

Vsem odgovornim v podjetju za sestavo letnega poročila za leto 2016. Učinke prehoda na nove standarde bo potrebno prikazati že v letnem poročilu tudi za preteklo leto 2015.

Program seminarja:

Letno poročilo na osnovi spremenjenih določil ZGD-ja – poudarili bomo obvezno vključitev Izjave o upravljanju družbe – predstavili bomo vzorec take izjave. 

1. Sistematika novih SRS (ločeno Slovenski računovodski izkazi (SRS) in Pravila skrbnega računovodja (PRS) v primerjavi s SRS 2006
2. Spremembe po posameznih kategorijah
 • Dobro ime - amortizacija
 • Osnovnih sredstev - revalorizacija
 • Finančne naložbe poudarek na vrednotenju po pošteni vrednosti
 • Kapital
 • Rezerve
 • Rezervacije
3. Ureditev prehoda na SRS 2016 – zgled
4. Kdo je zavezan uporabljati Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)
5. Primerjava MSRP in SRS
6. Ureditev prehoda na MSRP – zgled

Informacije o seminarju

Trajanje:  od 9:00 do 13:00

Datum izvajanja:
Ptuj: 10. februar 2017
Ljubljana: 16. februar 2017

Lokacija:
Ptuj: Osojnikova 3, 2250 Ptuj
Ljubljana: Prostori VŠR/IPR, Stegne 21c, Ljubljana, II. nadstropje (kje smo)

KOTIZACIJA:
Udeležba na delavnici 130€ + DDV.

Kotizacija zajema: 
 • udeležbo na seminarju
 • gradivo
 • strokovno monografijo in visokošolski učbenik OSNOVE RAČUNOVODSTVA, avtor dr. Branko Mayr (izdaja januar 2017) o knjigi
 • tople napitke in prigrizek med odmori

POPUSTI:
 • Za člane IPR in študente VŠR velja 30% popust.
 • za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
 • vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO

Predavatelji

Branko Mayr

Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Details

Darinka Kamenšek

mag. Darinka Kamenšek je državna notraja revizorka. Je tudi direktorica podjetja ABC revizija d.o.o. ter dekanja in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Details

Darinka Meško

Revizorka, preizkušena notranja revizorka

Details

Vsak udeleženec seminarja prejme: knjigo

Osnove računovodstva

Avtor: Dr. Branko Mayr
Cena: 45 EUR  (ugodnost za udeležence naših seminarjev 30,00 EUR)
Leto izdaje: 2017

Knjiga, mehka vezava

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco