KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI

Delavnico bomo izvedli 12. 01. in 19. 01. 2018 v času od 9:00 do 12.15 ure

Ste v situaciji, da morate izdelati konsolidirane računovodske izkaze in se vsako leto namučite preden jih pripraviti.
Ker je organizacija dela in priprava podatkov že tri četrt opravljenega dela, vam želimo na delavnici konsolidirani računovodski izkazi predstaviti na kratko teoretični okvir in pa tudi praktičen pripomoček za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov.

Po osvojitvi osnovnih tehnik tudi ne bo več težko pripraviti konsolidiranih računovodskih izkazov med letom za potrebe banke ali lastnikov.
Pridružite se nam in skupaj spoznajmo pestrost in hkrati enostavnost izdelovanja konsolidiranih računovodskih izkazov.

Okvirni program delavnice:

Predstavitev vsebine konsolidiranih računovodskih izkazov:

- I. DEL DELAVNICE 12.01.2018
- Kaj je to skupina podjetij in kdaj le ta mora sestavljati skupinske računovodske izkaze in katera pravila mora pri tem spoštovati?
o Pravila, ki jih določa ZGD
o Pravila, ki jih opredeljujejo Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS)
o Pravila, ki jih opredeljujejo Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)
o Vsebinska pojasnitev pojmov kot so matično podjetje, odvisno podjetje, pridruženo podjetje, skupaj obvladovana podjetja
o Kdaj postane skupina zavezana k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov

- Predstavitev metod in predpostavk konsolidiranja
o Simultano ali verižno konsolidiranje v skupini
o Predstavitev predpostavk konsolidiranja (enotni datum poročanja, iste računovodske usmeritve, itd.)

- Postopki konsolidiranja pri popolni metodi konsolidiranja
o Konsolidiranje naložbe in kapitala (prva konsolidacijska knjižba, dobro ali slabo ime, konsolidacijske knjižbe v naslednjih letih)
o Konsolidacija terjatev in obveznosti
o Izločenje vmesnih dobičkov pri podaji zalog ali osnovnih sredstev znotraj skupine

- Postopki konsolidiranja po kapitalski metodi
o Obravnava pridruženega podjetje (pripis dobičkov in izgub)
o Pripoznava slabega ali dobrega imena

- Tehnike izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov
o Kako pridobiti ustrezne podatke od odvisnih družb, ki se zajamejo v skupino
o Predstavitev pripomočka v Excelu za izdelavo ključnih računovodskih izkazov, kakor tudi preglednic gibanja, ki so potrebne za pripravo konsolidiranega letnega poročila

- II. DEL DELAVNICE 19.01.2018
Je namenjen praktičnim primerom izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov:
- prikaz najbolj tipičnih konsolidacijskih knjižb;
- prikaz obravnave tečajnih razlik, kadar so družbe v tujini,...,

Študijsko gradivo
Na delavnici se uporabljajo prosojnice in razna delovna gradiva. Obravnavani primeri se prikazujejo na tabli s pomočjo računalnika.

Cilj delavnice je, da udeleženci pri svojem delu znajo uporabiti postopke konsolidiranja in izdelati lastna konsolidirana računovodska poročila.

Predavatelji:

Delavnico bo izvedla strokovnjakinja s tega področja gospa mag. Darinka Kamenšek.

Mag. Darinka Kamenšek je pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.


Ugodnosti udeležencev delavnice:

- Vsak udeleženec prejme novo knjigo Osnove računovodstva dr. Branka Mayrja. (leto izdaje 2017).
- Udeleženci imajo pravico do enoletne brezplačne uporabe spletnega portala “Računovodstvo od A do Ž”
  http://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/
  Na spletnem naslovu se obravnava večina strokovnih vprašanj, ki so povezana z računovodenjem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJAVA IN INFORMACIJE O IZVEDBI DELAVNICE V DVEH DELIH:    prijava@ipr.vsr.si

Datum izvajanja:
- 12. januar 2018 od 9.00 do 12.15 ure
- 19. januar 2018 od 9.00 do 12.15 ure

Lokacija:

Ljubljana, Stegne 21 c ( prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:

275,00 + DDV za dve delavnici, ki se vsebinsko povezujeta
Kotizacija zajema:
-udeležbo na seminarju
-gradivo
-novo knjigo Osnove računovodstva dr. Branka Mayrja (leto izdaje 2017)
-enoletne brezplačne uporabe spletnega portala Računovodstvo od A do Ž
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

POPUSTI:

- za člane IPR 10% popust
- za študente VŠR velja 30% popust.
- za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO:

Strošek delavnice se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred izvebo (prosim da pri sklicu navedete 00 12-01-2018; ter pri nemenu - konsolidacija)
Račun prejmete po izvedeni delavnici.

PRIJAVA: prijava@ipr.vsr.si

Na delavnico se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca delavnice:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Delavnica - konsolidacija 12.1.2018 in 19.1.2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakti:
059 090 960
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco