2. Konferenca o analizi poslovanja

Cilj analiziranja v podjetju je vedno le eden - podrobneje spoznati poslovanje in pripraviti ustrezne predloge. In vendar je še veliko nejasnosti o tem, kako razumeti, kaj nam analiza sporoča? 
Kdo je analitik, ki je analizo pripravil? Nam je podal le kup neuporabnih podatkov, ali pa je vse skupaj opremil s koristnimi in jasnimi informacijami?  O vsem tem bo tekla beseda na Konferenci o analizi poslovanja. 

Poročilo z druge konference o analizi poslovanja

 
V Ljubljani, 21. aprila je bila v prostorih Visoke šole za računovodstvo izvedena druga konferenca o analizi poslovanja. Organizirala sta jo Inštitut za poslovodno računovodstvo (IPR) in Visoka šola za računovodstvo.

Zbornik referatov druge konference ima 131 strani in je natisnjen v drugi številki revije Poslovodno računovodstvo v letu 2015. (naroči)

Četrto konferenco je z uvodnim referatom pozdravil dr. Marko Hočevar. Govoril je o profesionalnem profilu in vlogi analitika. Pri tem je poudaril "navigatorsko" vlogo analitika, za katero so pomembne zlasti naslednje značilnosti: spodobnost opazovanja, strateško razmišljanje, znanje, oblikovanje informacij, ustvarjalnost, družabnost, radovednost in inovativnost.

Vodja prvega dela konference je bil dr. Živko Bergant. V tem okviru je dr. Branko Mayr predstavil sodila in informacije za naložbenje v vrednostne papirje. Pri tem se je osredinil na delnice in na praktičnih primerih pokazal osnovne informacije, ki izhajajo iz temeljne analize in posebej iz tehnične analize. Naslednja je bila mag. Nataša Pustotnik z referatom o ABC metodi razporejanja stroškov. Na praktičnih primerih je prikazala koristnost uporabe ABC metode razporejanja posrednih stroškov po različnih vrstah povzročiteljev stroškov.

Drugi del konference je vodil Tomaž Glažar. V tem okviru je mag. Vladimir Bukvič predstavil analizo poslovne odličnosti. Pri tem se je osredinil na model odličnosti EFQM. Njegovo uporabo je prikazal na praktičnem primeru zdravstvene ustanove. Naslednji je bil dr. Živko Bergant z referatom o kazalnikih kot temeljnega orodja analize poslovanja. Poleg pogostih napak pri uporabi in pojasnjevanju kazalnikov je predstavil tudi model celovite tipologije kazalnikov ter smernice njihovega oblikovanja.
 
Tretji del konference je vodil dr. Branko Mayr. V tem okviru je Tomaž Glažar v svojem referatu obravnaval analiziranje tržne in netržne dejavnosti v zdravstvenem domu. Pri tem je poudaril posebnosti dejavnosti zdravstvenih domov, težave pri ustrezni delitvi prihodkov in stroškov ter predstavil smernice za njihovo reševanje. Naslednji je bil mag. Dejan Petkovič z referatom o analizi davčnih obremenitev različnih plačil pogodbenim delavcem družbe. Opredelil je različne vrste razmerij in prikazal ustrezne davčne obremenitve na praktičnih primerih.
 
Zanimivost tem in uspešnost konference je potrdila anketa udeležencev (povprečna ocena vsebine tem konference in predavateljev je 5,54). Obravnavanje analize poslovanja po različnih področjih in različnih dejavnostih ostaja še naprej osrednja naloga nadaljnjih konferenc. Tretja konferenca bo 19. aprila, 2016 na Visoki šoli za računovodstvo v Ljubljani. K sodelovanju in predstavitvi uspešne prakse in z njo povezanih izzivov vabimo strokovnjake iz organizacij, ki se zavedajo pomembnosti analize in oblikovanja informacij ter so pripravljeni deliti svoje izkušnje z drugimi.
 
Predloge in vprašanja naslovite na: zivko.bergant@vsr.si 

Živko Bergant

PROGRAM  2. KONFERENCE O ANALIZI POSLOVANJA  

Nekaj poudarkov iz vsebine konference

Kako plačati fizičnim osebam?

Kako plačati fizičnim osebam?

Ste se že znašli v dilemi katero obliko izplačila uporabiti pri izplačevanju fizičnim osebam? Ali lahko zaposlite upokojenca in kakšne so njegovo omejitve? 

Poglejte v infografki
Veste kakšne so dobre lastnosti analitika?

Veste kakšne so dobre lastnosti analitika?

Poglejte si v tej infografiki, ki smo ji pripravili za vas. 

Kdo je analitik?

Kaj naredimo, ko analiza krvi pokaže »katastrofalno stanje«?

Ob slabem počutju ali ob »neposlušnosti« telesa je zelo velika verjetnost, da nam bo zdravnik opravil analizo krvi. Kakšne rezultate želimo? 
Beri dalje

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco