Praktična delavnica o sestavi izkaza denarnih tokov

Izvedba v Ljubljani 27. 11. 2019 in Mariboru 29. 11. 2019 
v času od 9.00 do 12.30 ure 

Vse bolj se zavedamo pomena izkaza denarnih tokov v praksi predvsem zaradi spremenjenega poslovnega okolja in finančne krize.

Izkaz denarnih tokov morajo sestaviti vse družbe in skupine, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov.


Na seminarju – delavnici bomo predstavili vsebino in metodiko sestave I. in II. različice izkaza denarnih tokov po SRS in opozorili na najpogostejše težave pri sestavi izkaza denarnih tokov v praksi.

Prav tako bomo  predstavili tudi dodatek v Excelovem pripomočku »Bilance« za sestavo izkaza denarnih tokov. Pripomoček vas pelje skozi posamezne podbilence izkaza iz poslovanja, naložbenja in financiranja. Pripomoček temelji na vnosu tromestne bruto bilance v Excelove tabele do te mere, da pridete do izkaza denarnih tokov.

Okvirni program delavnice:

Predstavitev SRS 22
• Posredna in neposredna metoda sestave izkaza denarnih tokov
• Sestava izkaza denarnih tokov (metodika, podatki, približevanje prejemkov in izdatkov, itd.)
• Konsolidirani izkaz denarnih tokov (način sestave in posebnosti)

Praktični primer uporabe pripomočka »Bilance«
• Podatki za sestavo izkaza denarnih tokov (viri podatkov in njihovo vnašanje v preglednice pripomočka »Bilance«
• Ugotavljanje denarnih tokov pri investiranju in financiranju s pomočjo izpolnjevanja dodatnih Excelovih preglednic v pripomočku »Bilance«
• Konkreten primer sestave izkaza denarnih tokov z pripomočkom "Bilance"

Na delavnici se uporabljajo prosojnice, primeri se prikazujejo na tabli z pomočjo računalnika. Prav tako boste   sami spremljali izdelavo izkaza denarnih tokov na svojem prenosnem računalniku.

V kolikor nimate svojega prenosnega računalnika nam to sporočite, da vam zagotovimo prenosni računalnik na katerem boste lahko sodelovali na delavnici.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cilj delavnice - samostojno  boste znali pripraviti izkaz denarnih tokov za svoje podjetje.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Delavnico bosta izvedle:

Mag. Darinka Kamenšek pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo in finance.

Simona Valenko, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, zaposlena v družbi ABC revizija d.o.o. z večletnimi izkušnjami in svetovanji.

Podrobnosti o delavnici in prijava (prijava@ipr.vsr.si)


Kraj izvedbe:

Maribor:     Visoka šola za računovodstvo in finance, Partizanska c. 26;( poslovni prostori IPR/VŠR)
Ljubljana:  Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21 c;( poslovni prostori IPR/VŠR II. nadstropje)

Termini izvedbe: 
• 29. november  2019 (Maribor)
• 27. november  2019 (Ljubljana)

Ura izvedbe: 9:00 - 12:30

Cena:
Cena delavnice brez pripomočka:  140,00 EUR (cena brez ddv-ja); (170,80 EUR cena z 22% ddv-jem)
Cena delavnice s pripomočkom:    190,00 EUR (cena brez ddv-ja); (231,80 EUR cena z 22% ddv-jem)

Popusti:
Študenti Visoke šole za računovodstvo so upravičeni do 30%popusta 

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti.

Plačilo: Strošek delavnice  se plača na VŠR, Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred delavnico.
Račun prejmete po izvedeni delavnici.

Na delavnico se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki: PRIJAVA@IPR.VSR.SI

- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca delavnice:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Delavnica: denarni tok LJ. oziroma MB.
- Pripomoček: da/ne

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco