Dnevni red konference

Konferenca je zaključena

Vsem avtorjem in sponzorjem se zahvaljujemo za sodelovanje! 

2. KONFERENCA O PREPREČEVANJU FINANČNIH PREVAR

Rdeča nit konference: PREVARANTSKO POROČANJE 

 • Datum izvedbe:  29. septemember 2016
 • Trajanje: od 9:00 do 14:30
 • Lokacija: Stegne 21c, Ljubljana 
 • Kotizacija: brezplačno 
 • Organizator:: Inšitut za forenzične preiskave pri Visoki šoli za računovodstvo 
 • Več informacij:: info@ipr.vsr.si

Namen konference

Kot na vseh področjih tudi na področju prevar predpisi in drugi ukrepi zaostajajo za inovativnostjo storilcev, kar pa seveda pomeni le, da je treba prakso odkrivanja, preprečevanja in ne nazadnje tudi predpise in sodno prakso stalno izpopolnjevati. Neprestano nastajajo nove oblike prevar, ki morda danes s pravnega vidika še niso tako obravnavane.

Utopično je verjeti, da lahko s predpisi to že vnaprej preprečimo (Buell, 2006, 1937). Zato je pomembno, da v praksi oblikujemo kritičen pogled in profesionalni skepticizem, ker bomo le na ta način lažje prepoznali potencialno prevaro. Prevarantsko poročanje je najpogostejša prevara v poslovanju podjetij, saj je vključeno v številne oblike prevar. Temu primerna je pomembnost računovodskega informacijskega sistema in s tem povezanega nadziranja.

Knjiga: Organiziranje računovodstva

PRIPOROČAMO V BRANJE: v knjigi ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSTVA dr. Živko Bergant podarit tudi pomen dobre organizacije in s tem zmanšanja možnosti prever. Preprečevanju prevar posveti eno poglavje. 

Zbornik Referatov - 20€

Naročite Zbornik referatov (ki izzide kot posebna , 3. številka Revije za poslovodno računovodstva) in je na voljo po ceni 20€. 
Naročilnica

Utrinki s konference

dr. Brane Bertoncelj
Jana Dvoršak
Franc Kovač
dr. Igor Lamberger
dr. Nevenka Ribič
Simona Valenko
mag. Gorazd Praprotnik
Drago Kos
Drago Kos in dr. Živko Bergant
Nina Demšar
mag. iur Natascha Branz
mag. Matej Bitenc
Darinka Meško, mag
mag. Dejan Petkovič
mag. Darinka Kamenšek
Irena Viher
dr. Živko Bergant
dr. Bojan Tičar
mag. Vladimir Bukvič
Trgovanje z električno energijo
Aleš Behram
Udeleženci konference
Sklep - Franc Kovač
Sponzorji

Dnevni red

9:00 - 10:30 
 • dr. Branko Mayr: Pozdravni nagovor in otvoritev konference
 • dr. Brane Bertoncelj: Zaposleni in notranja prevara
 • Franc Kovač: Zunanji izvajalci računovodskih storitev in prevarantsko poročanje
 • mag. Jana Dvoršak: Uporaba kontrolnega modela za preprečevanje prevar v podjetju
 • dr. Igor Lamberger: Nigerijske prevare v podjetništvu – zaznavanje in preprečevanje
 • Simona Valenko: Pogostost in vrste goljufij
 • dr. Nevenka Ribič: Etika in prevare
 • mag. Gorazd Praprotnik: Prepoznavanje zlorab bančnega poslovanja na podlagi vzorcev uporabnikovih karakteristik

ODMOR

10:45 - 12:15
 • Drago Kos: Forenzične preiskave bančnega poslovanja
 • Nina Demšar: Islamsko bančništvo
 • Mag. Mateja Bitenc: Kaj mora računovodja vedeti o pranju denarja?
 • Gostujoči predavatelj/Avstrija: vsebine še v dogovoru

ODMOR

12:45 - 14:30
 • Darinka Meško, mag: Revizija računovodskih izkazov kot dejavnik odkrivanja prevar v podjetju
 • mag. Darinka Kamenšek: Neustrezna razkritja v letnih poročilih ali prevara pri računovodskem poročanju?
 • mag. Dejan Petkovič: Napačna davčna napoved kot tveganje prevare
 • Irena Viher: Napačna ocena vrednosti kot tveganje prevare
 • dr. Bojan Tičar: Izkazovana vrednost nepremičnine kot dejavnik goljufije
 • dr. Živko Bergant: Analiza bilance kot orodje ugotavljanja prevarantskega poročanja
 • mag. Vladimir Bukvič: Cost benefit analiza kot najprimernejša metoda za preverjanje ekonomske upravičenosti odločitev, povezanih z nudenjem finančne podpore podjetij športnim društvom
 • Aleš Behram: Trgovanje s električno energijo: tveganje prevarantskega poročanja in še veliko več”

Zaključek in zaključne misli konference

Organizator si pridružuje pravico do spremembe dnevnega reda.
Vsebinski pokrovitelj

Vsebinski pokrovitelj

Visoka šola za računovostvo
Magistrski program »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu« nadgrajuje in povezuje znanja s področja računovodstva, ekonomije, poslovodstva, revizorstva, davkov, kazenskega prava, kriminalistike in podobno. Namen magistrskega programa je študentom omogočiti pridobitev nekaterih ozko strokovnih vsebin, pa tudi veliko interdisciplinarnega znanja, ki bo omogočalo visoko kakovostno delo na področju financ in računovodstva, pri presojanju resničnega in poštenega obravnavanja gospodarskih kategorij v listinah, poslovnih knjigah, računovodskih poročilih za poslovne, sodne, nadzorne in druge potrebe. Diplomanti bodo usposobljeni tudi za samostojno opravljanje strokovnih, svetovalnih, organizacijskih, vodstvenih, nadzornih in upravljalskih funkcij za širše področje financ. www.vsr.si 

Sponzorji konference

Zahavaljujemo vsem spoznorjem, ki podpirajo izvedbo konference: 

- FinD-info
- Abeceda svetovanje
- Pronet Kranj d.o.o. 
Delloite 
- Tax - fin - lex 
Medijski pokrovitelj: Find-info
Pronet d.o.o - AccountingBox
Abeceda svetovanje
Deloitte
Tax-Fin-lex

Konferenca o preprečevanju finančnih prevar

1. konferenca o preprečevanju finančnih prevar je zaključena. Oglejte si utrinke s konference.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco