Praktična nadaljevalna delavnica III. - Pravilno branje bilanc razkriva pasti prevarantskega poročanja

Delavnico I., II. in III.  (nadaljevalno) branje in analiza bilanc  je doslej obiskalo že preko 1000 (tisoč) udeležencev. Njihove ocene so zelo pozitivne. Postanite eden izmed njih in spoznajte prednosti, ki vam jih omogočajo znanja, ki jih boste pridobili.

Za sprejemanje pravilnih in čim manj tveganih poslovnih odločitev potrebujemo kvalitetne informacije. Potrebno pa je tudi razumevanje, kakšna je vsebina izbranih podatkov, kaj nam le-ti sporočajo in kako jih pravilno uporabljati.

CILJ POSAMEZNE DELAVNICE

Naučiti se, kako pridobiti vsebinsko čim bogatejše informacije iz javno dostopnih bilanc.

VSEBINA DELAVNICE I., II. IN III. (nadaljevalne)

Opredelitev informacij, ki jih lahko razberemo iz bilance (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida)

o Kako razumeti postavke bilance stanja in izkaza poslovnega izida in vrednotenje kategorij?
o Kje v bilanci se lahko skriva izguba ali dobiček?
o Kako presojati kapitalsko ustreznost podjetja?
o Ali ima podjetje preveč kapitala, je možno njegovo izplačilo?
o Ali ima podjetje premalo kapitala, je potrebna dokapitalizacija in koko jo izvedemo?
o Ali je podjetje prezadolženo, insolventno, plačilno nesposobno ….?
o Ali bilanca laže (kje in kako to ugotovimo)?
o Ali je varno poslovanje z izbranim podjetjem?
o Ugotovite kakšna je verjetnost da izterjate svoje terjatve?
o Kako posluje konkurenca in zakaj?
o Ali bi bilo vlaganje v izbrano podjetje dobra poslovna odločitev?
o Kakšne novosti in spremembe lahko pričakujemo?
o In drugo ... (dogovorjeno na I. delavnici, predlogi udeležencev)

DELAVNICE  S
POUDARKOM
NA
PRAKSI 

IZVEDBA

Na začetku delavnice prejmete bilance s prošnjo, da na njihovi podlagi odgovorite na vprašanja, ki so povezana z vsebino. Pri razmišljanju in oblikovanju odgovorov bosta sodelovala koordinatorja praktikuma. Pri branju posameznih kategorij (osnovna sredstva, zaloge, denar, kapital, prihodki, odhodki, dobiček itd.) bomo spoznali njihove vsebine in pridobili potrebna znanja za njihovo razumevanje in oceno vpliva obravnavane kategorije na odgovor na postavljeno vprašanje in tako ugotovili kje se skriva največ pasti za prevarantsko poročanje.

Predznanje računovodstva in ekonomska izobrazba nista pogoj uspešnega dela na delavnici. Potrebujete le dobro voljo in žepni računalnik, ki vam bo pomagal pri branju bilance.

DELAVNICO BOSTA IZVEDLA


Mag. Darinka Kamenšek
 pooblaščena revizorka, državna notranja revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, direktorica revizijske družbe ABC revizija d.o.o. ter predavateljica na Visoki šoli za računovodstvoin finance.

Branko Mayr
doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

INFORMACIJE O DELAVNICI III. in PRIJAVA

DATUM IZVEDBE: 
xxxxxxxx    2019 Ljubljana  ( Stegne 21 c)

TRAJANJE DELAVNICE: 9.00 - 12.15

LOKACIJA IZVEDBE: 
Ljubljana  (Stegne 21 c)

KOTIZACIJA:  120,00 € + DDV (146,40 €)
 
UGODNOST ZA UDELEŽENCE NAŠIH DELAVNIC - MOŽNOST NAKUPA KNJIGE OSNOVE RAČUNOVODSTVA/DR. BRANKO MAYR

(redna cena 45.00 EUR za udeležence 30.00 EUR)

POPUSTI:
- člani IPR 10% popust
- študenti VŠR  30% popust
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust
Popusti se ne seštevajo.

PLAČILO:
Strošek delavnice se plača na VŠR, Stegne 21 c, Ljubljana
IBAN SI56 1010 0005 2573 219 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) dva dni pred izvedbo delavnice.
Račun prejmete po izvedeni delavnici.

PRIJAVA:
Svoje podatke prosim posredujte na na e-mail: 
PRIJAVA@IPR.VSR.SI
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca delavnice:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Delavnica - branje bilanc III.  xxxxxxx 2019

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco