VSE O DAVČNIH NOVOSTIH V LETU 2020

Program

1. Pomembne novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020
• sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom,
• izstopna obdavčitev pri čezmejnih transakcijah ,
• omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišanje davčne stopnje z vplivom obdavčitev skozi primer,

2. Pomembne novosti Zakona o dohodnini v letu 2020
• Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb: ◦obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost, nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove,
• Omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (ter kmetijske dejavnosti),
• zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala, ali imamo prehodno obdobje ?
• davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe,
• dohodek iz odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, v letu 2020 postopkovni pogoji glede lastnih deležev v Zakonu o davčnem postopku
• priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala
• obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve, obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja.

3. Novosti ZDDV-1 v letu 2020
• Dodatni pogoji za oproščeno dobavo blaga znotraj Unije,
• Pravila skladiščenja na odpoklic,
• Popravek odbitka DDV; ukinitev popravka odbitka DDV pri tatvinah.

4. Pomembnejše spremembe v Zakonu o davčnem postopku
• nujni postopki glede kapitalskih rezerv
• nujno postopki pri prodaji deležev družbi (lastni poslovni delež)
• odlog plačila davka pri izstopni obdavčitvi

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Predavatelj

Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 22 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prijava in ostale informacije

Datum izvajanja, ura in lokacija
- 12. 12. 2019 (Maribor, Partizanska cesta 26)
(od 9.00 do 12.00 ure)

Kotizacija: ENOTNA PREDNOVOLETNA CENA 

97,60 EUR z ddv-jem (80,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na izobraževanju 
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom


Plačilo:
Strošek izobraževanja se plača na IPR, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana;
IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvedbo
(prosim da pri sklicu navedete 00 12-12-2019; ter pri namenu - davčne novosti 2020)
Račun prejmete po izvedenem izobraževanju.

=================================================================================================================================
Prijava: prijava@ipr.vsr.si
Na izobraževanje se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca:
- Email za obveščanje:
- Izobraževanje  davčne novosti 2020 (Maribor) 

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco