PRIPRAVIMO SE NA DAVČNE NOVOSTI V 2020 TER OPOMNIK O TEŽAVAH V DAVČNIH POSTOPKIH

**********************************************************************************************

Program

1. Pomembne novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020

• sprememba in vpliv amortizacije povezane s poslovnim najemom,
• izstopna obdavčitev pri čezmejnih transakcijah ,
• omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišanje davčne stopnje z vplivom obdavčitev skozi primer,

2. Pomembne novosti Zakona o dohodnini v letu 2020

• obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost, nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove),
• minimalna plača in upoštevanje že sprejetih sprememb Zakona o minimalni plači – posebna pozornost za delodajalce,
• Spremembe pri obdavčitvi dohodka iz kapitala
• zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala,
• davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe,
• davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi,
• dohodek iz odsvojitve deležev v okviru pridobivanja lastnih deležev družbe, v letu 2020 vsebinski pogoji glede lastnih deležev v Zakonu o davčnem postopku
• priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala – novost
• obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve,
• obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja.

3. Novosti ZDDV-1 v letu 2020

• Dodatni pogoji za oproščeno dobavo blaga znotraj Unije,
• Pravila skladiščenja na odpoklic,
• Popravek odbitka DDV; ukinitev popravka odbitka DDV pri tatvinah,

4. Opomnik o stalnih težavah v davčnih postopkih

- Dokazovanje pogojev za odbitek DDV (primeroma v proizvodni, gradbeni dejavnosti, montaži) in s tem povezane evidence,
- Problematika navideznih poslov,
- Dokazovanje oproščenih dobav v drugo državo članico (z vidika DDV),
- DDV vidik: dobava z montažo v tujini (različne variacije, vključeni tudi podizvajalci iz tujine ali Slovenije), storitve na nepremičnini, ki jih opravite v tujini (ali vam jih opravi v Sloveniji izvajalec iz tujine)
- Prenos podjetja (dejavnosti) z vidika ZDDV-1
- Posojilni odnosi med družbo in družbenikom,
- Druga problematika, na podlagi vaših predhodnih vprašanj.

*********************************************************************************************

Predavatelj

Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 22 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijava in ostale informacije

Datum izvajanja:


Lokacija:
Maribor; 
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
146,40 EUR z ddv-jem (120,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na izobraževanju 
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

Popusti:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust.
- za člane Društva računovodskih in finančnih delavcev Ptuj velja 20% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo:
Strošek izobraževanja se plača na IPR, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana;
IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvedbo
(prosim da pri sklicu navedete 00 15-16-10-2019; ter pri namenu - ddv in davčne novosti 2020)
Račun prejmete po izvedenem izobraževanju.
===========================================================================================
Prijava: prijava@ipr.vsr.si
Na izobraževanje se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Izobraževanje  davčne novosti 2020  (Maribor  oz.  Ljubljana)

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco