DDPO PRAKTIKUM ZA 2018 IN DAVČNO-SODNA PRAKSA

DDPO praktikum za 2018 in davčno - sodna praksa
z mag. Dejanom Petkovičem

Izvedba: 
Ljubljana:  5. februar 2019 (od 9.00 do 12.30 ure)
Ptuj:            6. februar 2019 (od 9.00 do 12.30 ure)

Napovedujemo praktikum, kjer se bomo na praktičen način sprehodili skozi pomembne postavke obračuna DDPO in tudi omenili nekatere davčne izkušnje iz leta 2018. 
Opozorili vas bomo tudi na novejšo slovensko sodno prakso, ki jo je pomembno poznati pri vašem delu.

Seveda ste vabljeni, da že pred seminarjem vaša vprašanja posredujete tudi vi.

===============================================================================

Primeri DDPO področij, ki jih bomo obravnavali:

kaj je novega prinesla novela ZDDPO-2O, ki jo uporabljamo od 1.1.2018 naprej,
• uvodno o obrazcu DDPO in prilogah k obračunu DDPO za leto 2018,
katerih prilog k obračunu DDPO v letu 2018 več nimamo in katere priloge k obračunu DDPO so v letu 2018 spremenjene,
• obravnava zahtevnejših alinej v obračunu DDPO,
nekateri specifični odhodki ter poslovni dogodki in njihova obravnava: slabitve sredstev, rezervacije, aktuarski dobički in izgube, stroški prikritih izplačil dobička in kako se izogniti tem tveganjem, drobne ugodnosti zaposlenim…
• pravilno poročanje glede povezanih oseb, posojilne pogodbe med povezanimi osebami (uvod obračuna DDPO, priloge in zagotavljanje dokumentacije),
pravila glede koriščenja preteklih davčnih izgub, povezano tudi s spremembami lastništva v družbi,
• zgode in nezgode pri koriščenju investicijskih olajšav (kdaj je oprema del nepremičnine in kdaj ni ?) in problematika olajšav za raziskave in razvoj,
obresti od presežka posojil, izvzemanje prihodkov od dividend in donosov od prodaje deležev,
• v tujini plačani davki, davčni odtegljaja v tujini, dokazi o plačanih davkih, upoštevanje le-teh v Sloveniji in kako brati Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
pravilna davčna osnova pri prodaji premoženja v stečaju,
• pravilna računovodska in davčna obravnava sredstev, ki ste jih prevzeli s statusnim preoblikovanjem (s pripojitvijo, oddelitvijo),
na kratko o novostih DDPO v 2019,
• zadnje pomembne slovenske sodbe v davčnih zadevah: dokazovanje v primeru davčnih poroštev, ugotovitveni postopek po 68. členu ZDavP-2

===============================================================================

Predavatelj in izvajalec praktikuma

Mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 22 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

==============================================================================

Prijava in informacije o praktikumu

Datum izvajanja:
5. februar 2019 (Ljubljana)
6. februar 2019 (Ptuj)
od 9:00 do 12:30 ure

Lokacija:
Ptuj, Osojnikova 3 (II. nadstropje prostori VŠR/IPR)
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
134,20 EUR z ddv-jem (110,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležbo na praktikumu
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

Popusti:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust.
- za člane Društva računovodskih in finančnih delavcev Ptuj   velja 20% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo:
Strošek praktikuma se plača na IPR, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana;
IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvedbo
(prosim da pri sklicu navedete 00 5-6-2-2018; ter pri namenu - ddpo 2018)
Račun prejmete po izvedenem praktikumu.
===========================================================================================
Prijava:           prijava@ipr.vsr.si
Na praktikum se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca praktikuma:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Seminar ddpo 5.2.2019 oziroma 6.2.2019

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco