PRAKTIČNO IN CELOVITO O OBRAČUNU DDPO ZA LETO 2017

Praktično in celovito o obračunu DDPO za leto 2017
z mag. Dejanom Petkovičem

Izvedba:
Ptuj: 1. februar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)
Ljubljana: 6. februar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)

Napovedujemo seminar o DDPO le skozi davčno obravnavo poslovnih dogodkov
in evidentiranjem po posamičnih točkah davčnega obračuna.

Seveda ste vabljeni, da že pred seminarjem vaša vprašanja posredujete tudi vi.
Odgovorili bomo tudi na vaša vprašanja o novostih ZDDPO-2 po 1.1.2018.

--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0

Primeri DDPO področij, ki jih bomo obravnavali:

 •  uvodno o obrazcu DDPO in prilogah k obračunu DDPO za leto 2017,
 •  kaj novega nam prinaša Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (objavljen v Ur. l. 79/2017, 28.12.2017),
 •  zahteve ZGD-1 glede danih posojil družbenikom, pozor na davčna tveganja,
 •  promocija zdravja na delovnem mestu – novo stališče FURS iz decembra 2017,
 •  poročanje glede povezanih oseb (uvod obračuna DDPO, priloge in zagotavljanje dokumentacije),
 •  pravila glede koriščenja preteklih davčnih izgub, povezano tudi s spremembami lastništva v družbi,
 •  zgode in nezgode pri koriščenju investicijskih olajšav (kdaj je oprema del nepremičnine in kdaj ni ?) in problematika olajšav za raziskave in razvoj,
 •  davčno nepriznani stroški zaradi neverodostojnih listin. Kako se zavarovati pred takšnim tveganjem,
 •  kdaj gre za reklamo, reprezentanco in/ali zagotavljanje koristi, ki niso ne eno in ne drugo, 
 •  različne vrste rezervacij v obračunu DDPO,
 •  obresti od presežka posojil, izvzemanje prihodkov od dividend,
 •  davčna obravnava sprememb računovodskih ocen in računovodskih usmeritev, 
 •  v tujini plačani davki, upoštevanje le-teh v Sloveniji in kako brati Konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 •  pravilna izvedba slabitev različnih sredstev in s tem povezana davčna in knjigovodska vrednost sredstev,
 •  plačevanje davčnega odtegljaja (ali uveljavljanje oprostitev) med letom pri nakazilih določenih dohodkov nerezidentom.

--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0

Vaš predavatelj in izvajalec seminarja:

Mag. Dejan Petkovič je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Zaključil je tudi podiplomski specialistični študij javne finance in davčno svetovanje, kasneje pa še znanstveni magistrski študij ekonomija in poslovne vede.

--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0

Prijava in informacije o seminarju

Datum izvajanja:
1. februar 2018 (Ptuj)
6. februar 2018 (Ljubljana)
od 9:00 do 12:30 ure

Lokacija:
Ptuj, Osojnikova 3 (II. nadstropje prostori VŠR/IPR)
Ljubljana; Stegne 21 c (prostori VŠR/IPR)

Kotizacija:
122,00 EUR z ddv-jem (100,00 EUR + DDV)
Kotizacija zajema:
-udeležba na seminarju
-gradivo
-hladne-tople napitke in prigrizek med odmorom

Popusti:
- za člane IPR 10% popust
- študente VŠR velja 30% popust.
- za imetnike kartice Mozaik podjetnih, naročnike podjetja PRONET velja 10% popust.
- vsak drugi prijavljeni iz istega podjetja prejme 10% popust.
Popusti se ne seštevajo.

Plačilo:
Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.) pred izvedbo (prosim da pri sklicu navedete 00 1-2-2018; ter pri namenu - ddpo 2017)
Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Prijava: prijava@ipr.vsr.si
Na seminar se lahko prijavite tako, da nam posredujete mail z vašimi podatki:
- Ime družbe:
- Davčna številka:
- Ime udeleženca seminarja:
- Email za obveščanje:
- Popust katerega boste uveljavljali:
- Seminar ddpo 1.2.2018  oziroma 6.2.2018

- Če želite, da vam posredujemo e-račun navedite prosim vaš trr za prejem e-računa:

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco