mag. Darinka Kamenšek

Kdo je revizor?

Kdo je revizor? To je oseba, ki opravlja revidiranje, lahko pa bi revizorja razdelili na dvoje in sicer na zunanji in notranji revizor.
Zunanji revizor preizkuša podatke v računovodskih izkazih, pripravlja in preverja informacije za naročnika in ključno zanj je, da je neodvisen in dela v javnem interesu – torej za lastnike in za vse uporabnike računovodskih izkazov.
Notranji revizor je bolj prisoten v podjetju in preverja notranje procese v podjetju in deluje bolj za organizacijo, poslovodstvo, nadzorne svete za lastnike.  Njegova funkcija je drugačna, kljub temu pa mora biti ves čas neodvisen.
Izobrazba, ki je nujno potrebna najmanj končan univerzitetni ali visokošolski študijski program kjer se mora usposobiti na inštitutu za revizijo, kjer gre za specialistični študij, kjer opravi določen del izpitov, napiše zaključno nalogo in potem mora določen del obdobja opravljati prakso v revizijski hiši, da dobi tudi praktična znanja.

Kakšne so torej zaposlitvene možnosti revizorja?
Zaposlitvene možnosti so različne in odvisne od tega ali se revizor odloči za zunanjo revizijo. V tem primeru ima revizor možnost zaposlitve v revizijskih družbah, če pa se odloči za notranjo revizijo, potem ima možnost zaposliti se predvsem v bankah, zavarovalnicah, inštitucijah tudi inštitucije javnega nadzora, javni sektor, proračunski uporabniki zaposlujejo notranjega revizorja.

Kaj je pri vašem delu najbolj zanimivo?
Zanimivo vprašanje, kaj je najbolj zanimivo. Mogoče to, da srečujemo z zelo različnimi naročniki, ki imajo zelo različne dejavnosti in je zato poklic zanimiv, Vsak dan naletimo na nova vprašanja, ki jih moramo reševati skupaj z naročnikom. Ni monotonosti v našem poklicu.

Katere so najpogostejše težave na katere naletite pri opravljanju poklica?
Verjetno to, daj je potrebno obvladati zelo širok spekter znanj, vedno znova se je treba izobraževati, ker običajno nam naročniki ne postavljajo enostavnih vprašanj, saj na te znajo odgovoriti sami. Vedno na postavljajo težka vprašanja , zato se moramo tudi mi zelo poglobiti, iskat odgovore. Včasih je zelo težko vzdrževati konstruktivno komunikacijo in odnos z naročnikom, saj mora biti revizor pri svojem delu neodvisen, hkrati pa je vezan na naročnika, poroča lastniku…

Kaj je podlaga pri revidiranju za revidiranje računovodskih izkazov.
Revidiranje računovodskih izkazov sodi med zunanje – kot smo na začetku rekli, da ločimo revizorje na zunanje in notranje – tukaj je podlaga za gospodarske družbe Zakon o gospodarskih družbah, ki zavezuje, da revizijo računovodskih izkazov morajo izvajati vse družbe, ki so velike ali srednje velike, revizorja pa zavezuje, da pri sovjem delu spoštuje Zakon o revidiranju in mednarodne standarde revidiranja.

Kot direktorica podjetja ABC revizija katere prednosti bi izpostavila v vašem podjetju?
Naše podjetje sodi med slovenske domače revizijske družbe, če se v prostoru nekako delimo na tuje in domače. Prednost je v tem, da so naši revizijski timi stalni, naročnika obdelujejo isti ljudje, ki ga potem tudi spremljajo in poznajo naročnikovo problematiko, kar potem olajša celostno komunikacijo. 

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco