Strokovno usposabljanje

Ni vseeno, kje se izobražujemo

Pomemben razlog, ki ga ne smete spregledati je, ali je izbrano izobraževanje licencirano. Ali ima potrebna potrdila, da ga lahko pokažete svojim prihodnjim delodajalcem ali pa morebiti celo kupcem, ki vam zaradi tega bolj zaupajo. Zato je smiselno programe izbrati modro

Details

Certificirani poslovodni računovodja

vabimo k vpisu

CPR zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev, in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo.

Details

Certificirani preiskovalec prevar

vabimo k vpisu
Študijski program izpopolnjevanja » Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva« je program izpopolnjevanja, ki omogoča diplomantom programov s področja ekonomije, financ, prava, organizacije dela ter diplomantom drugih sorodnih področij pridobiti kvalifikacije iz področja preiskovanja , preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva.

Details

Magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«.

Strokovni naslov:
magister /magistrica financ in računovodstva (mag. fin. in rač.)
Trajanje študija: Dve leti.
Način študija: izredni

Details

Visokošolski strokovni študijski program Računovodstva

Strokovni naslov: diplomirani ekonomist (VS) / diplomirana ekonomistka (VS) 
Trajanje študija: Tri leta.
Način študija: redni, izredni

Details

Intervjuji s predavatelji na Visoki šoli za računovodstvo
Pogovor - dr. Gorazd Meško

Pogovor - dr. Gorazd Meško

V okviru programa forenzično raziskovanje je ta predmet namenjen razumevanju kriminalitete belih ovratnikov, finančne kriminalitete in seveda predvsem načinov storitev kaznivih dejanj, ki so vezane na poslovne in finančne goljufije. Drugi del se nanaša na raziskovanje – ne preiskovanje, in seveda načela, ki so vezana na etiko raziskovanja v kriminologiji v družboslovju nasploh. Nadaljuj
Pogovor - dr. Bojan Dobovšek

Pogovor - dr. Bojan Dobovšek

Pri kriminalistiki dobijo osnovna znanja, kako iti na kraj, kako pridobiti podatke in kar je najbolj ključno, kako opraviti takšen pogovor, da dobimo ključne informacije in da vemo kdaj se oseba laže.

Vse to je potem podlaga za nadaljnje delo pri gospodarski in finančni kriminaliteti, kjer se seznanimo z vsemi tehnikami in opozorimo predvsem na svetovne trende in po možnosti tudi analiziramo kakšne svetovne izkušnje. Nadaljuj
mag. Darinka Kamenšek

mag. Darinka Kamenšek

Pogovor o reviziji in delu revizorja.
 
Kdo je revizor? To je oseba, ki opravlja revidiranje, lahko pa bi revizorja razdelili na dvoje in sicer na zunanji in notranji revizor.
Zunanji revizor preizkuša podatke v računovodskih izkazih, pripravlja in preverja informacije za naročnika in ključno zanj je, da je neodvisen in dela v javnem interesu – torej za lastnike in za vse uporabnike računovodskih izkazov. Nadaljuj

Dr. Bojan Tičar

Dr. Bojan Tičar

Pogovor z dr. Tičarjem o razumevanju prava in pravnih sistemih.

Glede na to, da je to magistrski študij Forenzične preiskave v financah in računovodstvu je ta predet pravnih vidikov nekako povezovalni predmet, ki povezuje vsa tri področja: financ, računovodstva in prava. Te pojme, ki se obravnavajo pri drugih predmetih kot so izkazi stanja, uspeha, denarnih tokov poskusil pravno opredeliti, tako da bodo študentje na koncu razumeli praktično te pojme, tudi pri praktični uporabi, ko bodo dnevno delali na teh podorčjih.
Nadaljuj 

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco