Analitik v poslovni praksi

Predgovor

Predgovor


Gospodarsko in politično okolje sta vedno bolj negotova, tveganja v poslovanju rastejo, kar je možno obvladovati na sprejemljivo raven samo z analitičnimi pristopi.
Obenem se razvija tudi informacijsko komunikacijska tehnologija, ki omogoča oblikovanje podrobnejših in kakovostnejših informacij.

zaradi obeh razlogov POMEMBNOST ANALITIKA v združbah vedno bolj raste.
V manjših združbah pomemben del nalog analiziranja opravi, kar vodja računovodstva. Tedaj deluje kot analitik, vendar se tega pogosto ne loti na ustrezen način, še pogosteje pa nima ustrezno zainteresiranih uporabnih informacij.


Knjiga je namenjena tudi poslovodjem kot osnovnim uporabnikom informacij, torej tistim, ki bi morali razumeti in upoštevati pomembnost vloge analitikov v procesu odločanja.  «OBRAVNAVATI BI JIH NAMPREČ MORALI KOT SVOJO DESNO ROKO

Kazalo - vsebina

 • UVOD
 • OPREDELITEV ANALIZE IN PROCESA ANALIZIRANJA
 • POSLOVANJA
 • OPREDELITEV ANALIZE POSLOVANJA
 • ANALIZIRANJE KOT INFORMACIJSKA FUNKCIJA
 • TEMELJNI POJMI ANALIZIRANJA
 • PROCES ANALIZIRANJA
 • VSEBINSKA USMERJENOST ANALIZIRANJA
 • UPORABNIŠKA USMERJENOST ANALIZIRANJA
 • INFORMACIJSKA USMERJENOST
 • PODROČJA DELA ANALITIKA
 • IZHODIŠČE
 • ZBIRANJE PODATKOV
 • OBRAVNAVANJE PODATKOV
 • OBLIKOVANJE POTENCIALNE INFORMACIJE
 • KOMUNICIRANJE Z UPORABNIKOM
 • UPORABNOST POTENCIALNE INFORMACIJE
 • OCENA TVEGANJ PRI UPORABI INFORMACIJ
 • NAČRTOVANJE IN PRIPRAVLJANJE ANALIZIRANJA
 • NALOGE ANALITIKA
 • TEMELJNA NAČELA ANALIZIRANJA
 • ANALITSKO POROČILO
 • OPREDELITEV
 • PRIPRAVA ANALITSKEGA POROČILA
 • SESTAVLJANJE ANALITSKEGA POROČILA
 • STRUKTURA ANALITSKEGA POROČILA
 • ETIKA IN ANALIZA POSLOVANJA
 • ORGANIZIRANJE ANALIZIRANJA
 • UVOD
 • SISTEM ANALIZIRANJA POSLOVANJA
 • ORGANIZIRANJE ENOTE ANALIZIRANJA
 • ORGANIZIRANJE ANALITIKOVEGA DELA
 • ANALITIK KOT VODJA ODDELKA
 • ODGOVORNOST ANALITIKA
 • LITERATURA IN VIRI

Kazalo slik in tabel

 • Delni sistemi poslovnega sistema s poslovnimi funkcijami
 • Sodilo analiziranja in trirazsežnost cilja
 • Analiziranje v okviru informacijskih procesov
 • Splošni koraki analiziranja
 • Struktura procesa analiziranja z vsebinskega vidika
 • Proces analiziranja z vidika delnih sistemov
 • Povezanost analiziranja, načrtovanja in odločanja
 • Od podatka do informacije
 • Tri razsežnosti namena informacij
 • Delni sistemi informacijskega sistema
 • Poslovni komunikacijski model
 • Povezanost osebne, poklicne in poslovne etike
 • Delni sistemi sistema analiziranja
         
 • Primerjava s sodili
 • Temeljni procesi analiziranja
 • Model poklicne etike analitika
 • Širša vsebina pojma skrbnost

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco