5. konferenca o notranjem poročanju

Zakaj pristopiti h Kodeksu

S pristopom h Kodeksu vam pripada 70% popust pri kotizaciji na 5. Konferenci o notranjem poročanju.

S sprejemom Kodeksa načel notranjega poročanja potrjujemo, da bomo v okviru svojega delovanja:
  • upoštevali dosežke sodobne teorije in dobre prakse pri organiziranju svojega informacijskega sistema za notranje poročanje;
  • zagotavljali ustrezno izobraževanje in usposabljanje zaposlencev na področju notranjega poročanja;
  • prispevali k dopolnjevanju in izboljševanju Kodeksa načel notranjega poročanja;
  • prispevali k izmenjavi dosežkov dobre prakse na področju notranjega poročanja, kar pomeni, da bomo v okviru svojega delovanja

5. Konferenca o notranjem poročanju

Peta konferenca o notranjem poročanju obsega pet referatov strokovnjakov iz prakse, kar je zagotovilo njihove konkretne vpetosti v obravnavane probleme.

Popoldanski del konference je predviden kot okrogla miza ob prvi izdaji Kodeksa načel notranjega poročanja. Voditelji okrogle mize: ddr. Neven Borak, dr. Marko Hočevar, dr. Stanko Koželj, dr. Živko Bergant. Poleg udeležencev konference so bili na okroglo mizo vabljeni tudi vsi avtorji prispevkov dosedanjih konferenc. 

Datum izvedbe: 25. 11. 2015
Lokacija: GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Pristopi h Kodeksu

S pristopom h Kodeksu si zagotovite tudi 70% popust pri kotizaciji na 5. konferenci

Vsebine in predavatelji 5. konference o notranjem poročanju

Uvodni pozdrav: mag. Dejan Petkovič

Uvodni pozdrav: mag. Dejan Petkovič

9:00 do 9:05

mag. Dejan Petkovič, direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo
Uvodni nagovor: Predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije

Uvodni nagovor: Predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije

9:05 - 9:30 

Gospodarska zbornica Slovenije je generalni pokrovitelj Kodeksa načel o notranjem poročanju

dr. Stanko Koželj

dr. Stanko Koželj

Tema: Posebnosti notranjega poročanja v kmetijskih organizacijah.
9:30 – 10:15

dr. Stanko Koželj je magister poslovono organizacijskih znanosti, poobleščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec podjetji
Mirko Jenko

Mirko Jenko

Tema: Posebnosti notranjega poročanja v zadrugi
Od 10:15- 11:00

Mirko Jenko u.d.i. agronomije, rojen 20.1.1961.
20 let sem delal v kmetijskem podjetju KŽK Kranj kot tehnolog in komercialist, od leta 2003 sem direktor Kmetijske zadruge Cerklje na Gorenjskem. Na IPR sem registriran kot Certificirani poslovodni računovodja.

mag. Blanka Vezjak

mag. Blanka Vezjak

Tema: Notranje poročanje o družbeni odgovornosti podjetja
11:15– 12:00

Mag. BLANKA VEZJAK, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, preizkušena računovodkinja in preizkušena notranja revizorka ter državna revizorka in državna notranja revizorka, se ukvarja predvsem s svetovanjem pri obvladovanju tveganj in revidiranjem poslovanja, od leta 2008 preko svojega podjetja Vezjak svetovanje, d. o. o. Predtem je od leta 1994 vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno se ukvarja s področji notranje revizije, informacij za odločanje, obvladovanja tveganj, korporativnega upravljanja in trajnostnega poslovanja – pri vodenju in izvajanju notranjerevizijskih in svetovalnih projektov pri strankah, z delovanjem v organih Slovenskega inštituta za revizijo in Združenja nadzornikov Slovenije, s predavanji in strokovnimi članki. Več na spletni strani http://www.vezjak-svetovanje.si/.
Marko Kiauta

Marko Kiauta

Tema: Načrt informacij za vodenje organizacije
12:00 – 12:45

Marko Kiauta, univ dipl.ing elektrotehnike z več kot 20 letno prakso profesionalnega dela na kakovosti v obliki svetovanja za privatni in javni sektor, od 1990 presojanja kot vodilni presojevalec pri Slovenskem instituti za kakovost – SIQ, od 1998 kot vodilni ocenjevalec ocenjevanja po EFQM modelu odličnosti za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO). Posvetil je posebna prizadevanja delu v Slovenskem združenju za kakovost in odličnost (SZKO). Je ustanovitveni član sekcije Kakovost v zdravstvu in trenutno je predsednik strokovnega sveta združenja.
Branka Babič

Branka Babič

Tema: Posebnosti notranjega poročanja pri poslovanju v razmerah prisilne poravnave
12:45 - 13:30

Branka Babič je univerzitetna diplomirana ekonomistka Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in izkušena strokovnjakinja s poslovodnimi izkušnjami vodenja velikih in večjih poslovnih sistemov. Specializirala se je za poslovne in finančne sanacije podjetij v težavah. Deluje na področju strokovnega svetovanja in operativne pomoči vodstvu podjetij pri izvedbi ukrepov iz ekonomsko finančnega področja in organizacije, revitalizacije poslovnih funkcij in poslovanja, sodeluje pri izdelavi sanacijskih in strateških poslovnih načrtov ter načrtov finančne reorganizacije.

13:30 - 14:00 Kosilo

Okrogla miza: Pomen Kodeksa načel notranjega poročanja za združbe

14:00 – 15:45 

Uvodna razprava: prof. dr. Marko Hočevar 
Predstavitev kodeksa: dr. Živko Bergant 

Ostali udeleženci okrogle mize: Dr. Stanko Koželj in ddr. Neven Borak
V pogovoru: dr. Kožel in mag. Pustotnik
Vzdušje v dvorani
Udeleženci
Avorji predstavljajo svoje prispevke
Dr Živko Bergant o Kodeksu
dr. Marko Hočevar o pomenu notranjega poročanja

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco