Kaj je novega pri nas

Delavnica - IZKAZ DENARNIH TOKOV

Delavnica - IZKAZ DENARNIH TOKOV

Za vas bomo v mesecu novembru izvedli praktično delavnico, kjer vam bomo predstavili vsebino in metodiko sestave I. in II. različice izkaza denarnih tokov.
Vse bolj se zavedamo pomena izkaza denarnih tokov v praksi predvsem zaradi spremenjenega poslovnega okolja in finančne krize.

IZVEDBA: Maribor, 23.11.2018 in Ljubljana, 30.11.2018 
 
(od 9.00 do 12.30 ure) 

PODROBNOSTI
Praktikum iz knjigovodenja

Praktikum iz knjigovodenja

Trajanje: 16. nov. - 7. dec. (4 srečanj) 2018

V novembru ponovno  začenjamo s PRAKTIKUMOM IZ KNJIGOVODENJA, ki je namenjen začetnikom, in vsem, ki se z knjigovodenjem spoznavate ali pa bi želeli znanje utrditi oziroma razširiti. Spoznali bomo glavne naloge in odgovornosti knjigovodje ter na praktičnih primerih spoznali pravila knjigovodskega evidentiranja.

PODROBNOSTI
PRIPRAVA NA IZPIT - CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA

PRIPRAVA NA IZPIT - CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA

22. in 25. oktober ter 7. november 2018 
od 9.00 do 14.30 ure

Predavanja so usmerjena na vprašanja, ki jih odbor za poenotenje računovodkse poklicne skupine preverja na izpitu.

Izpitna vprašanja so javno objavljena ...

PODROBNOSTI
Konsolidirani računovodski izkazi

Konsolidirani računovodski izkazi

Delavnici  bomo izvedli v času od 9.00 do 12.15 ure v:
- Ljubljani 6. in 13. november 2018
- Mariboru 19. in 21. november 2018

Ste v situaciji, da morate izdelati konsolidirane računovodske izkaze in se vsako leto namučite preden jih pripraviti. Ker je organizacija dela in priprava podatkov že tri četrt opravljenega dela vam želimo na delavnici konsolidirani računovodski izkazi predstaviti na kratko teoretični okvir in pa tudi praktičen pripomoček za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov.

PODROBNOSTI

PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU IN DOLOČANJE POMEMBNOSTI ZA:
- gospodarske družbe    5.12.2018 v Ljubljani 
- javne zavode                  7.12.2018 v Maribou 
v času od 9:00 do 12:15 ure
Se vsako leto znova sprašujete, kaj je pomembno v vašem podjetju in je nujno potrebno razkriti v letnem poročilu?
Če ste zavezani k reviziji je smiselno, da je vaša pomembnost usklajena z revizorjevo pomembnostjo, da ne bi tekom revizije prišlo do navzkrižja med vašo in njegovo pomembnostjo.

PODROBNOSTI
Novi SRS 15 - PRIHODKI IN NAJEMI PO NOVEM

Novi SRS 15 - PRIHODKI IN NAJEMI PO NOVEM


Izvedba DELAVNICE:

05.10. 2018 (MARIBOR)
16.10. 2018 (LJUBLJANA)
v času od 09:00 do 12:15 ure

Delavnica je namenjena podjetnikom in družbenikom ter njihovim računovodjem in finančnikom
PODROBNOSTI
OBDAVČITEV RAZLIČNIH DOHODKOV IZ KAPITALA

OBDAVČITEV RAZLIČNIH DOHODKOV IZ KAPITALA

Izvedba:
02.10. 2018 (MARIBOR) 
04.10. 2018 (LJUBLJANA)
v času od 09:00 do 12:00 ure

Seminar je namenjen:
- podjetnikom in družbenikom ter njihovim računovodjem in finančnikom


PODROBNOSTI
2. KONFERENCA Poslovna forenzika

2. KONFERENCA Poslovna forenzika


SVETUJEMO OBISK 2. KONFERENCE o Poslovni forenziki

Ljubljana 26. - 27. september 2018

Vse o dogodku

 Napovednik
4. KONFERENCA O ANALIZI POSLOVANJA Z AKTUALNO TEMO IN RAZPRAVO OB OKROGLI MIZI

4. KONFERENCA O ANALIZI POSLOVANJA Z AKTUALNO TEMO IN RAZPRAVO OB OKROGLI MIZI

Izvedba: Ljubljana, 6. 6. 2018

LETNO POROČILO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST


Konferenco o analizi poslovanja izvaja VŠR Visoka šola za računovodstvo in finance v sodelovanju z IPR Inštitut za poslovodno računovodstvo z eminentnimi predavatelji in sodelujočimi ob okrogli mizi.


PODROBNOSTI in ugodnosti prijav do 30.5.2018 
PLANIRANJE PRENOSA POSLOVANJA DRUŽBE  V RAZLIČNIH PRIMERIH

PLANIRANJE PRENOSA POSLOVANJA DRUŽBE V RAZLIČNIH PRIMERIH

Izvedba: 29. 05. 2018 (PTUJ)
                30. 05. 2018 (LJUBLJANA)
v času od 09:00 do 13:30 ure

Seminar je namenjen:
- podjetnikom in družbenikom ter njihovim računovodjem in finančnikom
- kadrovnikom in pravnikom

PODROBNOSTI

Delavnice po SRS-jih
(april 2018 - januar 2019)

MALA ŠOLA SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV 2016

Slovenski računovodski standardi so bibilija vsakega računovodja.
Vedno znova jih prebiramo in iščemo ustrezne rešitve za poslovne dogodke, ki se nam zgodijo.

PODROBNOSTI


Praktično in celovito o obračunu DDPO za leto 2017


Izvedba:
Ptuj:            1.  februar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)

Ljubljana:  6.  februar 2018 (od 9.00 do 12.30 ure)


PODROBNOSTI

SODILA
Uporaba pravil stroškovnega računovodenja pri ločenem evidentiranju in različnih dejavnosti

Izvedba:
Ljubljana:   11.  januar  .2018    (od 9.00 do 12.30 ure)

Ptuj:            18.  januar  2018    (od 9.00 do 12.30 ure)

PODROBNOSTI

Benfordov zakon - orodje za odkrivanje prevar v računovodskih izkazih 

Izvedba: Ljubljana, 12. april 2018 (od 13.00 do 16:30 ure)

Benfordov zakon je ena izmed rešitev, ki jih je mogoče uporabljati za pridobivanje podatkov o morebitnih prevarah. V učinkovito pomoč je forenzičnim računovodjem pri odkrivanju prevar. Rezultat njegove uporabe pa sta prihranek časa in nižji stroški revidiranja.
PODROBNOSTI

POSVET O AKTUALNIH DAVČNIH NOVOSTIH , ki nas čakajo v 2018 s
Simono Štraus in mag. Dejanom
Petkovičem

Izvedba:
  • Ljubljana:    27. november 2017   (od 9.00 do 13.30 ure)
  • Ptuj:               1. december 2017    (od 9.00 do 13.30 ure)
Novo leto bomo kot že velikokrat doslej, pričakali z novim paketom sprememb davčne zakonodaje in tudi delovno - pravne zakonodaje, ki jo mora v osnovnih postulatih računovodja ali finančnik prav tako poznati.

PODROBNOSTI
Praktikum iz analize poslovanja

Praktikum iz analize poslovanja

Trajanje: od novembra do maja 2018
Delavnice bodo potekale kot praktične vaje, na katerih bo moderator po potrebi pojasnil tudi teoretična izhodišča. Udeleženci bodo pridobili in poglobili znanje v zvezi z izračuni (metodami), s pojasnjevanjem rezultatov, z možno uporabo rezultatov in oblikovanjem predlogov za poslovne odločitve.
PODROBNOSTI

Delavnica na Ptuju - PRAKTIKUM IZ KNJIGOVODENJA 
(izvedba v času od 9.11. 2017 - 7.12.2017   5 srečanj)

Knjigovodske informacije opozarjajo na tisto, kar se je zgodilo v preteklosti in kar je treba upoštevati v prihodnosti.
Knjigovodski podatki so poslovodstvu informacijska podlaga za ustrezno ukrepanje in motiviranje zaposlenih.
PODROBNOSTI 

Uspešno sodelovanje računovodje v davčni inšpekciji                                               (z opozorili na davčne novodsti v 2018)


26. oktober 2017 v Ljubljani v času od 9.00 - 12.30 ure

PODROBNOSTI
ARHIVIRAJMO PRAVILNO POSLOVNO DOKUMENTACIJO

ARHIVIRAJMO PRAVILNO POSLOVNO DOKUMENTACIJO

8. september 2017 na Ptuju v času od 9:00 do 12:00 ure
Pomagali vam bomo, da boste pridobili vse potrebne informacije, o arhiviranju dokomentacije brez, katere žal ne moremo poslovati.
Seminar bo izvedla strokovnjakinja s tega področja gospa Biserka Šubelj, članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, strokovna predavateljica iz področja davkov in računovodstva.
PODROBNOSTI

Praktikum iz knjigovodenja

Trajanje: 25. maj  - 21. junij  (5 srečanj)  2017
V maju  začenjamo s PRAKTIKUMOM IZ KNJIGOVODENJA, ki je namenjen začetnikom, in vsem, ki se z knjigovodenjem spoznavate ali pa bi želeli znanje utrditi oziroma razširiti. Spoznali bomo glavne naloge in odgovornosti knjigovodje ter na praktičnih primerih spoznali delo.

Details

Praktikum iz analize poslovanja

Trajanje: od novembra do junija 2017
Delavnice bodo potekale kot praktične vaje, na katerih bo moderator po potrebi pojasnil tudi teoretična izhodišča. Udeleženci bodo pridobili in poglobili znanje v zvezi z izračuni (metodami), s pojasnjevanjem rezultatov, z možno uporabo rezultatov in oblikovanjem predlogov za poslovne odločitve.


Details

Uredimo notranje kontrole poslovanja podjetja

Datumi izvedbe:
 - 15. marec 2017 Ljubljana
 - 16. junij     2017 Ptuj 

Notranje kontrole morajo biti organizirane na vseh področjih poslovanja, zato imajo sistemski značaj. Ta je poleg delovanja organov ključni nadzorni sistem, ki ga imajo vse organizacije in prav vsa podjetja.

Details

Certificirani poslovodni računovodja

Začenjamo aprila 2017 

CPR zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za oblikovanje predlogov poslovnih odločitev, in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo.

Details

Certificirani preiskovalec prevar

Datum začetka: april 2017
Študijski program izpopolnjevanja » Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva« je program izpopolnjevanja, ki omogoča diplomantom programov s področja ekonomije, financ, prava, organizacije dela ter diplomantom drugih sorodnih področij pridobiti kvalifikacije iz področja preiskovanja , preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva.

Details

Praktično o DDPO za leto 2016 in novosti davčnega postopka v 2017

Datum izvedbe: Ljubljana 1. februar, Ptuj 3. februar

Razvozlali bomo posamezne poslovne dogodke skozi DDPO obračun. Seveda ste vabljeni, da že pred seminarjem vaša vprašanja posredujete tudi vi.

Details

Letno poročilo za leto 2016 na osnovi spremenjenih pravil računovodenja

Datum izvedbe: Ptuj 10. februar. Ljubljana 16. feberuar
Na seminarju želimo predstaviti kako bodo vse te spremembe vplivale na sestavljanje letnega poročila gospodarskih družb za poslovno leto 2016.

Details

Kako poslovno strategijo pretvoriti v izvedbo - upravljanje uspešnosti in tveganj

Ljubljana: sreda, 19. april  2017

Delavnica s praktičnimi primeri:
Spoznali boste celovit praktični postopek uporabe poslovnih strategij v poslovni praksi. Ogledali si bomo opredeljevanje poslovnih ciljev in vzvodov ustvarjanja vrednosti, kazalnikov uspeha (KPI) in kazalnikov tveganj (KRI).

Details

2. konferenca o preprečevanju finančnih prevar -  3. številka revije

2. konferenca o preprečevanju finančnih prevar - 3. številka revije

September 2016  je izšla nova številke revije Poslovodno računovodstvo. V njej so zbrani zanimivi članki iz 2. KONFERENCE O PREPREČEVANJU FINANČNIH PREVAR- 

Kazalo revije

Nova literatura

Kodeks načel notranjega poročanja

Izdajatelj: Inštut za poslovodno računovodstvo Ljubljana in Zveza ekonomistov Ljubljana
Urednik: dr. Živko Bergant
Cena: 15 EUR (ugodnost udeležencev našega seminarja 10,00 EUR)
Leto izdaje 2015

Details

Prevare in njihovo preprečevanje

Avtor: dr. Živko Bergant in mag. Mojca Međedovič
Cena: 15 €
Leto izdaje: 2015
Skripta

Details

Zanimive vsebine in infografike

Računovodstvo ni nikoli dolgočasno

V Visoki šoli za računovodstvo postavljamo temelje izobraževanja kakovostnih računovodji, ki lahko postanejo tudi svetovalci, saj se vloga računovodje spreminja in presega osnove, ozko usmerjene naloge knjigovodenja.

Details

Zakaj poročiti poslanstvo podjetja in računovodstvo

Kaj lahko imata skupnega dva, ki sta po svoji strukturi tako različna? Poslanstvo, ki je skupek besed na papirju, in računovodski podatki, ki so gora številk, razporejenih na mnogih razpredelnicah in grafih?

Details

Aktivnosti, ki vodijo v prevare

Katere so aktivnosti povezane s prevarami?

Details

Prevare v podjetju

Kako pride do prevar v podjetju? Ali ste pripravili vse potrebe ukrepe za zamanjševanje prevar?  

Poglejte si v tej infografiki

Details

Kaj naredimo, ko analiza krvi pokaže »katastrofalno stanje«?

Analiziranje poslovanja ima v svoji osnovi prav to poslanstvo – spoznati poslovne procese, njihove pomanjkljivosti in/ali prednosti ter opredelitev mogočih ukrepov za izboljšanje. Kakovostno izvedena analiza, tudi s pomočjo zunanjega strokovnjaka, je lahko ključna pri nadaljnjem razvoju in rasti podjetja ali organizacije. Toda zakaj (nekatera) podjetja in organizacije tako mačehovsko ravnajo z analizami?

Details

Kako plačati fizičnim osebam

Ste se že znašli v dilemi katero obliko izplačila uporabiti pri izplačevanju fizičnim osebam? Ali lahko zaposlite upokojenca in kakšne so njegovo omejitve? Kakšna je razlika med avtorsko in podjemno pogodbo?

Details

Kdo je analitik?

V infografiki predstavljamo kdo je analitik in kaj vse mora analitik poznati in razumeti, da lahko svojo nalogo opravlja kakovostno.

Details

Kontakti:
059 090 960
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco